Bonaire 天氣

26°C
多雲
  • 濕度: 78%
  • 風力: 7 米/秒
  • 雲量: 40%

未來24小時

26°C
26°C
26°C
26°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
26°C / 25°C
小雨
日出: 06:29 日落: 18:44
濕度: 84% 風力: 10 米/秒 露點: 23°C 氣壓: 1016 毫巴
降雨機率: 40% 雲量: 3%
星期日
26°C / 25°C
日出: 06:28 日落: 18:44
濕度: 84% 風力: 11 米/秒 露點: 23°C 氣壓: 1014 毫巴
降雨機率: 11% 雲量: 2%
星期一
26°C / 25°C
日出: 06:28 日落: 18:44
濕度: 86% 風力: 10 米/秒 露點: 23°C 氣壓: 1013 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 3%
星期二
26°C / 25°C
日出: 06:27 日落: 18:44
濕度: 85% 風力: 10 米/秒 露點: 23°C 氣壓: 1013 毫巴
降雨機率: 2% 雲量: 5%
星期三
26°C / 25°C
日出: 06:26 日落: 18:44
濕度: 82% 風力: 9 米/秒 露點: 23°C 氣壓: 1013 毫巴
降雨機率: 11% 雲量: 0%
星期四
26°C / 25°C
小雨
日出: 06:26 日落: 18:44
濕度: 79% 風力: 8 米/秒 露點: 22°C 氣壓: 1013 毫巴
降雨機率: 100% 雲量: 10%
星期五
26°C / 25°C
小雨
日出: 06:25 日落: 18:44
濕度: 78% 風力: 8 米/秒 露點: 22°C 氣壓: 1013 毫巴
降雨機率: 52% 雲量: 10%
星期六
26°C / 25°C
小雨
日出: 06:25 日落: 18:44
濕度: 82% 風力: 9 米/秒 露點: 22°C 氣壓: 1013 毫巴
降雨機率: 99% 雲量: 19%