Buri Ram 天氣

32°C
晴,少雲
  • 濕度: 35%
  • 風力: 2 米/秒
  • 雲量: 18%

未來24小時

33°C
32°C
33°C
33°C
33°C
33°C
32°C
30°C
30°C
30°C
30°C
30°C
30°C
29°C
28°C
27°C
26°C
25°C
25°C
25°C
28°C
30°C
32°C
34°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
33°C / 24°C
小雨
日出: 06:35 日落: 18:07
濕度: 36% 風力: 3 米/秒 露點: 16°C 氣壓: 1008 毫巴
降雨機率: 26% 雲量: 18%
星期二
35°C / 25°C
小雨
日出: 06:35 日落: 18:08
濕度: 37% 風力: 3 米/秒 露點: 18°C 氣壓: 1009 毫巴
降雨機率: 20% 雲量: 22%
星期三
36°C / 25°C
多雲
日出: 06:34 日落: 18:08
濕度: 39% 風力: 3 米/秒 露點: 18°C 氣壓: 1009 毫巴
降雨機率: 4% 雲量: 74%
星期四
36°C / 26°C
晴,少雲
日出: 06:34 日落: 18:09
濕度: 32% 風力: 4 米/秒 露點: 17°C 氣壓: 1007 毫巴
降雨機率: 12% 雲量: 17%
星期五
36°C / 26°C
小雨
日出: 06:34 日落: 18:09
濕度: 36% 風力: 3 米/秒 露點: 18°C 氣壓: 1007 毫巴
降雨機率: 29% 雲量: 69%
星期六
36°C / 25°C
多雲
日出: 06:33 日落: 18:09
濕度: 36% 風力: 4 米/秒 露點: 18°C 氣壓: 1007 毫巴
降雨機率: 6% 雲量: 42%
星期日
38°C / 25°C
日出: 06:33 日落: 18:10
濕度: 31% 風力: 4 米/秒 露點: 16°C 氣壓: 1007 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 6%
星期一
37°C / 27°C
多雲
日出: 06:33 日落: 18:10
濕度: 30% 風力: 4 米/秒 露點: 16°C 氣壓: 1007 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 80%