Marol 天氣

30°C
薄霧
  • 濕度: 79%
  • 風力: 5 米/秒
  • 雲量: 75%

未來24小時

30°C
30°C
29°C
29°C
28°C
28°C
28°C
28°C
28°C
28°C
27°C
27°C
27°C
27°C
27°C
27°C
27°C
28°C
29°C
29°C
30°C
30°C
30°C
30°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
30°C / 26°C
小雨
日出: 06:29 日落: 18:23
濕度: 67% 風力: 6 米/秒 露點: 23°C 氣壓: 1010 毫巴
降雨機率: 85% 雲量: 76%
星期四
30°C / 27°C
小雨
日出: 06:30 日落: 18:23
濕度: 71% 風力: 5 米/秒 露點: 23°C 氣壓: 1008 毫巴
降雨機率: 98% 雲量: 96%
星期五
29°C / 26°C
小雨
日出: 06:30 日落: 18:22
濕度: 68% 風力: 6 米/秒 露點: 22°C 氣壓: 1008 毫巴
降雨機率: 95% 雲量: 37%
星期六
30°C / 27°C
小雨
日出: 06:30 日落: 18:21
濕度: 70% 風力: 4 米/秒 露點: 23°C 氣壓: 1008 毫巴
降雨機率: 60% 雲量: 25%
星期日
29°C / 27°C
小雨
日出: 06:30 日落: 18:20
濕度: 71% 風力: 2 米/秒 露點: 23°C 氣壓: 1006 毫巴
降雨機率: 94% 雲量: 98%
星期一
28°C / 25°C
中雨
日出: 06:30 日落: 18:19
濕度: 81% 風力: 2 米/秒 露點: 24°C 氣壓: 1005 毫巴
降雨機率: 100% 雲量: 100%
星期二
29°C / 26°C
小雨
日出: 06:31 日落: 18:19
濕度: 76% 風力: 7 米/秒 露點: 24°C 氣壓: 1004 毫巴
降雨機率: 75% 雲量: 89%
星期三
28°C / 26°C
小雨
日出: 06:31 日落: 18:18
濕度: 78% 風力: 6 米/秒 露點: 24°C 氣壓: 1007 毫巴
降雨機率: 95% 雲量: 99%