Dubai Silicon Oasis 天氣

37°C
  • 濕度: 47%
  • 風力: 3 米/秒
  • 雲量: 0%

未來24小時

37°C
37°C
36°C
35°C
35°C
35°C
37°C
39°C
42°C
43°C
44°C
44°C
44°C
43°C
42°C
41°C
39°C
38°C
36°C
35°C
34°C
34°C
34°C
33°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
44°C / 34°C
多雲
日出: 05:29 日落: 19:11
濕度: 20% 風力: 7 米/秒 露點: 11°C 氣壓: 998 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 36%
星期二
44°C / 32°C
晴,少雲
日出: 05:30 日落: 19:11
濕度: 18% 風力: 7 米/秒 露點: 10°C 氣壓: 996 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 16%
星期三
42°C / 33°C
日出: 05:30 日落: 19:12
濕度: 26% 風力: 6 米/秒 露點: 15°C 氣壓: 995 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 7%
星期四
42°C / 32°C
日出: 05:30 日落: 19:12
濕度: 23% 風力: 6 米/秒 露點: 13°C 氣壓: 996 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 1%
星期五
41°C / 33°C
多雲
日出: 05:31 日落: 19:12
濕度: 24% 風力: 6 米/秒 露點: 14°C 氣壓: 995 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 63%
星期六
41°C / 32°C
陰,多雲
日出: 05:31 日落: 19:12
濕度: 34% 風力: 6 米/秒 露點: 19°C 氣壓: 993 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 93%
星期日
44°C / 32°C
陰,多雲
日出: 05:31 日落: 19:12
濕度: 28% 風力: 8 米/秒 露點: 19°C 氣壓: 993 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 90%
星期一
43°C / 32°C
日出: 05:31 日落: 19:12
濕度: 30% 風力: 6 米/秒 露點: 19°C 氣壓: 993 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 6%