Aoshima 天氣

19°C
多雲
  • 濕度: 94%
  • 風力: 2 米/秒
  • 雲量: 75%

未來24小時

19°C
19°C
19°C
19°C
19°C
20°C
20°C
20°C
20°C
21°C
22°C
23°C
24°C
24°C
24°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
23°C
23°C
23°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
22°C / 18°C
大雨
日出: 05:08 日落: 19:16
濕度: 97% 風力: 6 米/秒 露點: 19°C 氣壓: 1007 毫巴
降雨機率: 100% 雲量: 100%
星期三
25°C / 19°C
日出: 05:08 日落: 19:17
濕度: 72% 風力: 5 米/秒 露點: 18°C 氣壓: 1011 毫巴
降雨機率: 8% 雲量: 7%
星期四
22°C / 18°C
大雨
日出: 05:08 日落: 19:17
濕度: 98% 風力: 6 米/秒 露點: 19°C 氣壓: 1008 毫巴
降雨機率: 100% 雲量: 100%
星期五
24°C / 20°C
中雨
日出: 05:08 日落: 19:18
濕度: 77% 風力: 4 米/秒 露點: 19°C 氣壓: 1005 毫巴
降雨機率: 100% 雲量: 68%
星期六
23°C / 21°C
小雨
日出: 05:08 日落: 19:18
濕度: 88% 風力: 2 米/秒 露點: 20°C 氣壓: 1005 毫巴
降雨機率: 49% 雲量: 100%
星期日
23°C / 22°C
中雨
日出: 05:08 日落: 19:19
濕度: 85% 風力: 5 米/秒 露點: 20°C 氣壓: 1007 毫巴
降雨機率: 100% 雲量: 100%
星期一
24°C / 22°C
中雨
日出: 05:08 日落: 19:19
濕度: 82% 風力: 6 米/秒 露點: 20°C 氣壓: 1004 毫巴
降雨機率: 86% 雲量: 71%
星期二
28°C / 21°C
小雨
日出: 05:08 日落: 19:20
濕度: 52% 風力: 5 米/秒 露點: 17°C 氣壓: 1002 毫巴
降雨機率: 21% 雲量: 0%