Bumehen 天氣

-1°C
  • 濕度: 95%
  • 風力: 1 米/秒
  • 雲量: 100%

未來24小時

0°C
-1°C
0°C
0°C
1°C
1°C
1°C
1°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
-1°C
-1°C
0°C
0°C
1°C
1°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
4°C / -1°C
_
日出: 06:56 日落: 16:49
濕度: 94% 風力: 2 米/秒 露點: -1°C 氣壓: 1026 毫巴
降雨機率: 93% 雲量: 100%
星期一
2°C / -1°C
_
日出: 06:57 日落: 16:49
濕度: 98% 風力: 2 米/秒 露點: 0°C 氣壓: 1027 毫巴
降雨機率: 95% 雲量: 100%
星期二
3°C / 0°C
小雪
日出: 06:58 日落: 16:49
濕度: 90% 風力: 2 米/秒 露點: -2°C 氣壓: 1027 毫巴
降雨機率: 24% 雲量: 100%
星期三
4°C / -1°C
晴,少雲
日出: 06:59 日落: 16:49
濕度: 72% 風力: 2 米/秒 露點: -4°C 氣壓: 1024 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 18%
星期四
4°C / 0°C
晴,少雲
日出: 06:59 日落: 16:49
濕度: 71% 風力: 2 米/秒 露點: -3°C 氣壓: 1026 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 18%
星期五
4°C / 1°C
小雪
日出: 07:00 日落: 16:49
濕度: 74% 風力: 2 米/秒 露點: -3°C 氣壓: 1026 毫巴
降雨機率: 28% 雲量: 87%
星期六
3°C / 1°C
小雪
日出: 07:01 日落: 16:49
濕度: 83% 風力: 2 米/秒 露點: -3°C 氣壓: 1027 毫巴
降雨機率: 58% 雲量: 100%
星期日
2°C / 0°C
_
日出: 07:02 日落: 16:49
濕度: 62% 風力: 2 米/秒 露點: -6°C 氣壓: 1026 毫巴
降雨機率: 71% 雲量: 100%