Bumehen 天氣

6°C
  • 濕度: 63%
  • 風力: 2 米/秒
  • 雲量: 3%

未來24小時

6°C
6°C
6°C
6°C
6°C
6°C
8°C
10°C
10°C
11°C
11°C
12°C
12°C
11°C
10°C
9°C
9°C
9°C
8°C
9°C
9°C
8°C
8°C
8°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
12°C / 6°C
日出: 06:53 日落: 16:49
濕度: 52% 風力: 2 米/秒 露點: -1°C 氣壓: 1022 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期三
15°C / 8°C
陰,多雲
日出: 06:54 日落: 16:49
濕度: 30% 風力: 2 米/秒 露點: -5°C 氣壓: 1015 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 98%
星期四
13°C / 6°C
小雨
日出: 06:54 日落: 16:49
濕度: 31% 風力: 4 米/秒 露點: -5°C 氣壓: 1014 毫巴
降雨機率: 81% 雲量: 90%
星期五
6°C / 0°C
_
日出: 06:55 日落: 16:49
濕度: 79% 風力: 3 米/秒 露點: -2°C 氣壓: 1021 毫巴
降雨機率: 98% 雲量: 100%
星期六
6°C / 1°C
日出: 06:56 日落: 16:49
濕度: 59% 風力: 3 米/秒 露點: -4°C 氣壓: 1022 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期日
8°C / 2°C
多雲
日出: 06:57 日落: 16:49
濕度: 44% 風力: 3 米/秒 露點: -7°C 氣壓: 1018 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 54%
星期一
9°C / 3°C
日出: 06:58 日落: 16:49
濕度: 45% 風力: 3 米/秒 露點: -5°C 氣壓: 1016 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期二
10°C / 4°C
多雲
日出: 06:59 日落: 16:49
濕度: 33% 風力: 3 米/秒 露點: -9°C 氣壓: 1019 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 69%