Turunç Belediyesi 天氣

19°C
晴,少雲
  • 濕度: 77%
  • 風力: 4 米/秒
  • 雲量: 20%

未來24小時

19°C
19°C
19°C
19°C
18°C
18°C
17°C
17°C
17°C
17°C
18°C
20°C
21°C
22°C
23°C
23°C
23°C
23°C
23°C
23°C
22°C
22°C
21°C
20°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
25°C / 16°C
日出: 05:59 日落: 20:07
濕度: 41% 風力: 5 米/秒 露點: 10°C 氣壓: 1013 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期日
23°C / 17°C
多雲
日出: 05:58 日落: 20:08
濕度: 51% 風力: 6 米/秒 露點: 12°C 氣壓: 1008 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 56%
星期一
25°C / 17°C
晴,少雲
日出: 05:58 日落: 20:08
濕度: 41% 風力: 6 米/秒 露點: 11°C 氣壓: 1011 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 24%
星期二
25°C / 18°C
日出: 05:57 日落: 20:09
濕度: 49% 風力: 4 米/秒 露點: 13°C 氣壓: 1013 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期三
24°C / 19°C
日出: 05:56 日落: 20:10
濕度: 56% 風力: 5 米/秒 露點: 14°C 氣壓: 1013 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期四
26°C / 19°C
日出: 05:55 日落: 20:11
濕度: 53% 風力: 7 米/秒 露點: 14°C 氣壓: 1011 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期五
30°C / 17°C
日出: 05:55 日落: 20:12
濕度: 32% 風力: 6 米/秒 露點: 8°C 氣壓: 1013 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期六
28°C / 19°C
日出: 05:54 日落: 20:13
濕度: 31% 風力: 5 米/秒 露點: 9°C 氣壓: 1013 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%