Avoros 天氣

29°C
多雲
  • 濕度: 38%
  • 風力: 1 米/秒
  • 雲量: 71%

未來24小時:

局部多雲將持續一整天。

29°C
29°C
28°C
26°C
24°C
23°C
22°C
22°C
22°C
22°C
21°C
21°C
21°C
21°C
22°C
23°C
25°C
26°C
27°C
28°C
28°C
28°C
28°C
27°C

未來7天:

無降水持續一整周。

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
29°C / 20°C
晴朗將持續一整天。
日出: 06:45 日落: 20:31
濕度: 54% 風力: 1 米/秒 露點: 14°C 氣壓: 1015 毫巴
降雨概率: 13% 能見度: 16 公里 雲量: 23%
星期四
29°C / 20°C
局部多雲將持續一整天。
日出: 06:46 日落: 20:30
濕度: 57% 風力: 1 米/秒 露點: 15°C 氣壓: 1015 毫巴
降雨概率: 7% 能見度: 16 公里 雲量: 33%
星期五
29°C / 20°C
晴朗將持續一整天。
日出: 06:47 日落: 20:28
濕度: 57% 風力: 1 米/秒 露點: 15°C 氣壓: 1014 毫巴
降雨概率: 4% 能見度: 16 公里 雲量: 32%
星期六
30°C / 18°C
晴朗將持續一整天。
日出: 06:48 日落: 20:27
濕度: 58% 風力: 1 米/秒 露點: 15°C 氣壓: 1012 毫巴
降雨概率: 7% 能見度: 16 公里 雲量: 15%
星期日
29°C / 18°C
晴朗將持續一整天。
日出: 06:48 日落: 20:26
濕度: 57% 風力: 2 米/秒 露點: 14°C 氣壓: 1011 毫巴
降雨概率: 4% 能見度: 16 公里 雲量: 8%
星期一
28°C / 18°C
晴朗將持續一整天。
日出: 06:49 日落: 20:24
濕度: 61% 風力: 2 米/秒 露點: 14°C 氣壓: 1013 毫巴
降雨概率: 11% 能見度: 16 公里 雲量: 8%
星期二
29°C / 19°C
晴朗將持續一整天。
日出: 06:50 日落: 20:23
濕度: 59% 風力: 1 米/秒 露點: 14°C 氣壓: 1012 毫巴
降雨概率: 7% 能見度: 16 公里 雲量: 2%
星期三
30°C / 20°C
晴朗將持續一整天。
日出: 06:51 日落: 20:22
濕度: 52% 風力: 2 米/秒 露點: 13°C 氣壓: 1011 毫巴
能見度: 16 公里 雲量: 0%