Skala Fourkas 天氣

12°C
  • 濕度: 57%
  • 風力: 3 米/秒
  • 雲量: 0%

未來24小時

12°C
12°C
13°C
13°C
14°C
14°C
14°C
14°C
14°C
14°C
15°C
15°C
15°C
16°C
16°C
16°C
16°C
16°C
16°C
15°C
15°C
15°C
15°C
15°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
16°C / 12°C
日出: 07:52 日落: 18:28
濕度: 52% 風力: 5 米/秒 露點: 6°C 氣壓: 1024 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 1%
星期六
16°C / 14°C
日出: 07:53 日落: 18:26
濕度: 59% 風力: 3 米/秒 露點: 7°C 氣壓: 1023 毫巴
降雨機率: 8% 雲量: 1%
星期日
16°C / 15°C
日出: 06:54 日落: 17:25
濕度: 59% 風力: 2 米/秒 露點: 8°C 氣壓: 1022 毫巴
降雨機率: 6% 雲量: 1%
星期一
17°C / 14°C
日出: 06:55 日落: 17:24
濕度: 63% 風力: 4 米/秒 露點: 9°C 氣壓: 1018 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 2%
星期二
17°C / 15°C
小雨
日出: 06:56 日落: 17:23
濕度: 80% 風力: 5 米/秒 露點: 12°C 氣壓: 1012 毫巴
降雨機率: 88% 雲量: 100%
星期三
17°C / 15°C
日出: 06:57 日落: 17:22
濕度: 73% 風力: 4 米/秒 露點: 12°C 氣壓: 1014 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 3%
星期四
20°C / 17°C
日出: 06:58 日落: 17:21
濕度: 81% 風力: 3 米/秒 露點: 16°C 氣壓: 1017 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 6%
星期五
20°C / 18°C
陰,多雲
日出: 07:00 日落: 17:20
濕度: 78% 風力: 3 米/秒 露點: 15°C 氣壓: 1015 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 99%