Acaya 天氣

25°C
  • 濕度: 56%
  • 風力: 6 米/秒
  • 雲量: 0%

未來24小時

25°C
25°C
25°C
26°C
25°C
25°C
24°C
22°C
21°C
21°C
21°C
21°C
21°C
20°C
20°C
19°C
19°C
19°C
20°C
21°C
22°C
23°C
24°C
24°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
26°C / 20°C
日出: 05:25 日落: 20:01
濕度: 57% 風力: 9 米/秒 露點: 16°C 氣壓: 1009 毫巴
降雨機率: 2% 雲量: 0%
星期三
24°C / 19°C
日出: 05:24 日落: 20:02
濕度: 43% 風力: 7 米/秒 露點: 9°C 氣壓: 1014 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期四
23°C / 19°C
日出: 05:24 日落: 20:03
濕度: 55% 風力: 6 米/秒 露點: 12°C 氣壓: 1016 毫巴
降雨機率: 14% 雲量: 0%
星期五
23°C / 18°C
日出: 05:23 日落: 20:04
濕度: 52% 風力: 5 米/秒 露點: 12°C 氣壓: 1018 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 1%
星期六
24°C / 18°C
多雲
日出: 05:22 日落: 20:05
濕度: 55% 風力: 6 米/秒 露點: 13°C 氣壓: 1017 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 57%
星期日
22°C / 19°C
小雨
日出: 05:22 日落: 20:05
濕度: 68% 風力: 5 米/秒 露點: 15°C 氣壓: 1017 毫巴
降雨機率: 50% 雲量: 100%
星期一
23°C / 18°C
小雨
日出: 05:21 日落: 20:06
濕度: 70% 風力: 9 米/秒 露點: 16°C 氣壓: 1016 毫巴
降雨機率: 61% 雲量: 30%
星期二
24°C / 19°C
小雨
日出: 05:21 日落: 20:07
濕度: 60% 風力: 8 米/秒 露點: 14°C 氣壓: 1012 毫巴
降雨機率: 41% 雲量: 59%