Dolneni 天氣

30°C
  • 濕度: 30%
  • 風力: 2 米/秒
  • 雲量: 7%

未來24小時

30°C
30°C
29°C
28°C
25°C
22°C
19°C
19°C
18°C
17°C
17°C
16°C
16°C
15°C
17°C
20°C
22°C
25°C
27°C
28°C
30°C
31°C
31°C
31°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
30°C / 14°C
多雲
日出: 05:00 日落: 20:09
濕度: 40% 風力: 2 米/秒 露點: 13°C 氣壓: 1012 毫巴
降雨機率: 8% 雲量: 25%
星期一
31°C / 15°C
日出: 05:00 日落: 20:10
濕度: 35% 風力: 2 米/秒 露點: 12°C 氣壓: 1015 毫巴
降雨機率: 15% 雲量: 8%
星期二
32°C / 17°C
日出: 05:00 日落: 20:10
濕度: 37% 風力: 3 米/秒 露點: 14°C 氣壓: 1018 毫巴
降雨機率: 4% 雲量: 0%
星期三
34°C / 18°C
日出: 05:00 日落: 20:10
濕度: 38% 風力: 3 米/秒 露點: 15°C 氣壓: 1017 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期四
32°C / 19°C
日出: 05:00 日落: 20:11
濕度: 36% 風力: 6 米/秒 露點: 14°C 氣壓: 1017 毫巴
降雨機率: 8% 雲量: 0%
星期五
33°C / 17°C
日出: 05:00 日落: 20:11
濕度: 38% 風力: 3 米/秒 露點: 13°C 氣壓: 1018 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期六
36°C / 17°C
日出: 05:01 日落: 20:11
濕度: 27% 風力: 3 米/秒 露點: 10°C 氣壓: 1014 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期日
38°C / 19°C
小雨
日出: 05:01 日落: 20:11
濕度: 26% 風力: 3 米/秒 露點: 12°C 氣壓: 1011 毫巴
降雨機率: 23% 雲量: 0%