Rajince 天氣

21°C
  • 濕度: 54%
  • 風力: 3 米/秒
  • 雲量: 10%

未來24小時

22°C
24°C
27°C
31°C
36°C
38°C
39°C
38°C
35°C
36°C
36°C
36°C
34°C
28°C
25°C
24°C
24°C
23°C
22°C
21°C
20°C
20°C
19°C
20°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
39°C / 21°C
小雨
日出: 05:12 日落: 20:06
濕度: 19% 風力: 10 米/秒 露點: 11°C 氣壓: 1015 毫巴
降雨機率: 63% 雲量: 9%
星期五
39°C / 19°C
大雨
日出: 05:13 日落: 20:05
濕度: 21% 風力: 6 米/秒 露點: 13°C 氣壓: 1013 毫巴
降雨機率: 100% 雲量: 5%
星期六
37°C / 19°C
小雨
日出: 05:14 日落: 20:04
濕度: 33% 風力: 8 米/秒 露點: 18°C 氣壓: 1009 毫巴
降雨機率: 80% 雲量: 60%
星期日
35°C / 17°C
日出: 05:14 日落: 20:03
濕度: 42% 風力: 3 米/秒 露點: 20°C 氣壓: 1008 毫巴
降雨機率: 33% 雲量: 0%
星期一
36°C / 19°C
中雨
日出: 05:15 日落: 20:03
濕度: 29% 風力: 4 米/秒 露點: 15°C 氣壓: 1008 毫巴
降雨機率: 99% 雲量: 4%
星期二
32°C / 17°C
日出: 05:16 日落: 20:02
濕度: 42% 風力: 5 米/秒 露點: 17°C 氣壓: 1011 毫巴
降雨機率: 24% 雲量: 2%
星期三
31°C / 19°C
小雨
日出: 05:17 日落: 20:01
濕度: 42% 風力: 7 米/秒 露點: 17°C 氣壓: 1011 毫巴
降雨機率: 37% 雲量: 11%
星期四
28°C / 16°C
陰,多雲
日出: 05:18 日落: 20:00
濕度: 25% 風力: 7 米/秒 露點: 6°C 氣壓: 1011 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 85%