Primošten 天氣

15°C
  • 濕度: 39%
  • 風力: 2 米/秒
  • 雲量: 0%

未來24小時

15°C
14°C
14°C
13°C
12°C
10°C
10°C
10°C
10°C
9°C
9°C
9°C
9°C
8°C
8°C
8°C
8°C
8°C
9°C
9°C
10°C
11°C
11°C
11°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
15°C / 9°C
日出: 07:05 日落: 16:23
濕度: 50% 風力: 5 米/秒 露點: 3°C 氣壓: 1023 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 1%
星期一
11°C / 8°C
多雲
日出: 07:06 日落: 16:22
濕度: 56% 風力: 3 米/秒 露點: 2°C 氣壓: 1019 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 75%
星期二
12°C / 9°C
陰,多雲
日出: 07:07 日落: 16:22
濕度: 55% 風力: 4 米/秒 露點: 2°C 氣壓: 1015 毫巴
降雨機率: 11% 雲量: 99%
星期三
11°C / 9°C
陰,多雲
日出: 07:08 日落: 16:21
濕度: 55% 風力: 4 米/秒 露點: 1°C 氣壓: 1014 毫巴
降雨機率: 6% 雲量: 100%
星期四
12°C / 9°C
小雨
日出: 07:09 日落: 16:21
濕度: 59% 風力: 4 米/秒 露點: 3°C 氣壓: 1016 毫巴
降雨機率: 61% 雲量: 97%
星期五
14°C / 11°C
小雨
日出: 07:10 日落: 16:21
濕度: 73% 風力: 5 米/秒 露點: 8°C 氣壓: 1020 毫巴
降雨機率: 50% 雲量: 96%
星期六
15°C / 13°C
小雨
日出: 07:11 日落: 16:20
濕度: 84% 風力: 7 米/秒 露點: 11°C 氣壓: 1018 毫巴
降雨機率: 91% 雲量: 100%
星期日
15°C / 13°C
小雨
日出: 07:12 日落: 16:20
濕度: 77% 風力: 5 米/秒 露點: 10°C 氣壓: 1020 毫巴
降雨機率: 100% 雲量: 86%