Rastoaca 天氣

23°C
  • 濕度: 61%
  • 風力: 1 米/秒
  • 雲量: 0%

未來24小時

23°C
23°C
24°C
25°C
27°C
31°C
34°C
36°C
37°C
37°C
36°C
37°C
37°C
34°C
30°C
27°C
24°C
22°C
22°C
22°C
22°C
21°C
22°C
21°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
37°C / 22°C
小雨
日出: 05:49 日落: 20:44
濕度: 28% 風力: 5 米/秒 露點: 14°C 氣壓: 1014 毫巴
降雨機率: 86% 雲量: 9%
星期四
39°C / 21°C
小雨
日出: 05:50 日落: 20:43
濕度: 23% 風力: 9 米/秒 露點: 13°C 氣壓: 1011 毫巴
降雨機率: 77% 雲量: 4%
星期五
35°C / 22°C
日出: 05:51 日落: 20:42
濕度: 32% 風力: 6 米/秒 露點: 15°C 氣壓: 1011 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期六
35°C / 22°C
小雨
日出: 05:52 日落: 20:41
濕度: 29% 風力: 7 米/秒 露點: 15°C 氣壓: 1008 毫巴
降雨機率: 94% 雲量: 16%
星期日
36°C / 22°C
小雨
日出: 05:54 日落: 20:39
濕度: 37% 風力: 4 米/秒 露點: 15°C 氣壓: 1010 毫巴
降雨機率: 29% 雲量: 0%
星期一
36°C / 21°C
小雨
日出: 05:55 日落: 20:38
濕度: 37% 風力: 8 米/秒 露點: 16°C 氣壓: 1008 毫巴
降雨機率: 64% 雲量: 4%
星期二
31°C / 19°C
小雨
日出: 05:56 日落: 20:37
濕度: 39% 風力: 7 米/秒 露點: 13°C 氣壓: 1016 毫巴
降雨機率: 38% 雲量: 1%
星期三
34°C / 19°C
小雨
日出: 05:57 日落: 20:36
濕度: 41% 風力: 5 米/秒 露點: 16°C 氣壓: 1015 毫巴
降雨機率: 33% 雲量: 75%