Bratislava 天氣

0°C
大雪
  • 濕度: 95%
  • 風力: 4 米/秒
  • 雲量: 90%

未來24小時

0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
-1°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
1°C
1°C
1°C
1°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
0°C / -1°C
日出: 07:30 日落: 15:58
濕度: 98% 風力: 6 米/秒 露點: -1°C 氣壓: 1007 毫巴
降雨機率: 100% 雲量: 98%
星期五
1°C / -1°C
多雲
日出: 07:31 日落: 15:57
濕度: 97% 風力: 6 米/秒 露點: 0°C 氣壓: 1005 毫巴
降雨機率: 89% 雲量: 81%
星期六
1°C / -4°C
陰,多雲
日出: 07:32 日落: 15:57
濕度: 97% 風力: 6 米/秒 露點: 0°C 氣壓: 1015 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 96%
星期日
2°C / -1°C
多雲
日出: 07:32 日落: 15:57
濕度: 82% 風力: 10 米/秒 露點: -2°C 氣壓: 1024 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 78%
星期一
1°C / -3°C
陰,多雲
日出: 07:33 日落: 15:57
濕度: 87% 風力: 8 米/秒 露點: -2°C 氣壓: 1025 毫巴
降雨機率: 4% 雲量: 98%
星期二
-1°C / -5°C
晴,少雲
日出: 07:34 日落: 15:58
濕度: 92% 風力: 5 米/秒 露點: -4°C 氣壓: 1026 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 19%
星期三
0°C / -6°C
陰,多雲
日出: 07:35 日落: 15:58
濕度: 92% 風力: 3 米/秒 露點: -4°C 氣壓: 1029 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 99%
星期四
4°C / -2°C
小雨
日出: 07:36 日落: 15:58
濕度: 100% 風力: 7 米/秒 露點: 1°C 氣壓: 1030 毫巴
降雨機率: 91% 雲量: 100%