Bucze 天氣

24°C
多雲
  • 濕度: 51%
  • 風力: 1 米/秒
  • 雲量: 34%

未來24小時

23°C
24°C
24°C
24°C
23°C
23°C
23°C
23°C
22°C
22°C
20°C
18°C
16°C
15°C
14°C
13°C
13°C
12°C
12°C
12°C
12°C
13°C
14°C
15°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
24°C / 13°C
小雨
日出: 04:36 日落: 20:33
濕度: 50% 風力: 6 米/秒 露點: 13°C 氣壓: 1015 毫巴
降雨機率: 50% 雲量: 32%
星期三
21°C / 12°C
小雨
日出: 04:35 日落: 20:34
濕度: 79% 風力: 4 米/秒 露點: 13°C 氣壓: 1015 毫巴
降雨機率: 71% 雲量: 100%
星期四
22°C / 13°C
中雨
日出: 04:34 日落: 20:35
濕度: 62% 風力: 3 米/秒 露點: 14°C 氣壓: 1007 毫巴
降雨機率: 90% 雲量: 82%
星期五
24°C / 13°C
小雨
日出: 04:33 日落: 20:36
濕度: 61% 風力: 6 米/秒 露點: 14°C 氣壓: 1008 毫巴
降雨機率: 39% 雲量: 72%
星期六
22°C / 14°C
小雨
日出: 04:33 日落: 20:37
濕度: 71% 風力: 4 米/秒 露點: 15°C 氣壓: 1011 毫巴
降雨機率: 82% 雲量: 49%
星期日
22°C / 12°C
小雨
日出: 04:32 日落: 20:38
濕度: 47% 風力: 4 米/秒 露點: 10°C 氣壓: 1016 毫巴
降雨機率: 20% 雲量: 2%
星期一
22°C / 11°C
小雨
日出: 04:31 日落: 20:39
濕度: 63% 風力: 2 米/秒 露點: 12°C 氣壓: 1018 毫巴
降雨機率: 75% 雲量: 97%
星期二
17°C / 14°C
小雨
日出: 04:31 日落: 20:40
濕度: 78% 風力: 2 米/秒 露點: 13°C 氣壓: 1017 毫巴
降雨機率: 100% 雲量: 100%