Ogna 天氣

8°C
  • 濕度: 84%
  • 風力: 4 米/秒
  • 雲量: 9%

未來24小時

8°C
8°C
8°C
8°C
8°C
8°C
8°C
9°C
10°C
10°C
10°C
10°C
10°C
10°C
10°C
10°C
10°C
10°C
10°C
10°C
10°C
10°C
9°C
9°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
10°C / 8°C
日出: 04:38 日落: 22:30
濕度: 73% 風力: 5 米/秒 露點: 5°C 氣壓: 1025 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 6%
星期六
12°C / 8°C
多雲
日出: 04:37 日落: 22:32
濕度: 68% 風力: 11 米/秒 露點: 6°C 氣壓: 1022 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 42%
星期日
12°C / 8°C
晴,少雲
日出: 04:36 日落: 22:33
濕度: 81% 風力: 9 米/秒 露點: 7°C 氣壓: 1024 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 15%
星期一
13°C / 9°C
日出: 04:35 日落: 22:35
濕度: 72% 風力: 11 米/秒 露點: 8°C 氣壓: 1023 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 2%
星期二
14°C / 9°C
日出: 04:34 日落: 22:36
濕度: 66% 風力: 10 米/秒 露點: 7°C 氣壓: 1021 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 2%
星期三
14°C / 8°C
日出: 04:33 日落: 22:37
濕度: 61% 風力: 9 米/秒 露點: 6°C 氣壓: 1021 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 3%
星期四
14°C / 10°C
晴,少雲
日出: 04:32 日落: 22:39
濕度: 70% 風力: 5 米/秒 露點: 8°C 氣壓: 1022 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 12%
星期五
13°C / 11°C
多雲
日出: 04:31 日落: 22:40
濕度: 81% 風力: 3 米/秒 露點: 9°C 氣壓: 1023 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 26%