Nova Mamoré 天氣

16°C
  • 濕度: 61%
  • 風力: 2 米/秒
  • 雲量: 1%

未來24小時

16°C
18°C
20°C
24°C
28°C
30°C
31°C
31°C
31°C
30°C
25°C
23°C
22°C
21°C
20°C
19°C
19°C
18°C
17°C
17°C
17°C
16°C
16°C
16°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
31°C / 15°C
日出: 06:40 日落: 18:14
濕度: 31% 風力: 3 米/秒 露點: 12°C 氣壓: 1020 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期二
33°C / 16°C
日出: 06:39 日落: 18:14
濕度: 30% 風力: 3 米/秒 露點: 13°C 氣壓: 1018 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期三
35°C / 17°C
日出: 06:39 日落: 18:14
濕度: 27% 風力: 3 米/秒 露點: 13°C 氣壓: 1018 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 2%
星期四
37°C / 19°C
日出: 06:39 日落: 18:14
濕度: 27% 風力: 2 米/秒 露點: 15°C 氣壓: 1015 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期五
38°C / 21°C
日出: 06:39 日落: 18:15
濕度: 27% 風力: 1 米/秒 露點: 16°C 氣壓: 1015 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期六
39°C / 23°C
日出: 06:39 日落: 18:15
濕度: 26% 風力: 2 米/秒 露點: 16°C 氣壓: 1016 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 2%
星期日
39°C / 23°C
日出: 06:39 日落: 18:15
濕度: 26% 風力: 2 米/秒 露點: 16°C 氣壓: 1013 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 8%
星期一
38°C / 22°C
晴,少雲
日出: 06:39 日落: 18:15
濕度: 33% 風力: 2 米/秒 露點: 19°C 氣壓: 1014 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 24%