Ol Tukai 天氣

16°C
  • 濕度: 79%
  • 風力: 0 米/秒
  • 雲量: 1%

未來24小時

16°C
16°C
16°C
17°C
19°C
23°C
27°C
29°C
31°C
32°C
33°C
33°C
33°C
31°C
28°C
25°C
24°C
23°C
22°C
22°C
21°C
20°C
19°C
18°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
33°C / 16°C
日出: 06:37 日落: 18:51
濕度: 34% 風力: 8 米/秒 露點: 11°C 氣壓: 1012 毫巴
降雨機率: 15% 雲量: 0%
星期四
33°C / 18°C
小雨
日出: 06:37 日落: 18:51
濕度: 35% 風力: 9 米/秒 露點: 12°C 氣壓: 1011 毫巴
降雨機率: 56% 雲量: 9%
星期五
33°C / 18°C
小雨
日出: 06:37 日落: 18:51
濕度: 25% 風力: 8 米/秒 露點: 8°C 氣壓: 1013 毫巴
降雨機率: 70% 雲量: 16%
星期六
34°C / 18°C
晴,少雲
日出: 06:38 日落: 18:51
濕度: 22% 風力: 7 米/秒 露點: 6°C 氣壓: 1011 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 17%
星期日
34°C / 19°C
日出: 06:38 日落: 18:51
濕度: 24% 風力: 7 米/秒 露點: 7°C 氣壓: 1009 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 4%
星期一
33°C / 20°C
多雲
日出: 06:38 日落: 18:51
濕度: 25% 風力: 7 米/秒 露點: 8°C 氣壓: 1010 毫巴
降雨機率: 7% 雲量: 39%
星期二
32°C / 19°C
多雲
日出: 06:38 日落: 18:51
濕度: 29% 風力: 6 米/秒 露點: 9°C 氣壓: 1011 毫巴
降雨機率: 2% 雲量: 60%
星期三
33°C / 20°C
日出: 06:38 日落: 18:51
濕度: 29% 風力: 7 米/秒 露點: 9°C 氣壓: 1012 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 1%