Hogsback 天氣

16°C
多雲
  • 濕度: 78%
  • 風力: 4 米/秒
  • 雲量: 54%

未來24小時

16°C
16°C
16°C
15°C
14°C
12°C
12°C
11°C
11°C
11°C
11°C
11°C
11°C
10°C
10°C
10°C
11°C
12°C
15°C
18°C
20°C
23°C
25°C
27°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
17°C / 11°C
多雲
日出: 04:57 日落: 19:04
濕度: 74% 風力: 4 米/秒 露點: 12°C 氣壓: 1014 毫巴
降雨機率: 37% 雲量: 54%
星期三
27°C / 10°C
晴,少雲
日出: 04:57 日落: 19:05
濕度: 33% 風力: 5 米/秒 露點: 8°C 氣壓: 1009 毫巴
降雨機率: 1% 雲量: 11%
星期四
20°C / 9°C
中雨
日出: 04:57 日落: 19:06
濕度: 74% 風力: 5 米/秒 露點: 14°C 氣壓: 1011 毫巴
降雨機率: 76% 雲量: 74%
星期五
24°C / 6°C
日出: 04:57 日落: 19:06
濕度: 45% 風力: 4 米/秒 露點: 9°C 氣壓: 1014 毫巴
降雨機率: 5% 雲量: 0%
星期六
20°C / 12°C
小雨
日出: 04:57 日落: 19:07
濕度: 55% 風力: 2 米/秒 露點: 11°C 氣壓: 1017 毫巴
降雨機率: 72% 雲量: 100%
星期日
26°C / 13°C
中雨
日出: 04:57 日落: 19:08
濕度: 57% 風力: 4 米/秒 露點: 14°C 氣壓: 1010 毫巴
降雨機率: 100% 雲量: 100%
星期一
17°C / 11°C
小雨
日出: 04:57 日落: 19:09
濕度: 58% 風力: 7 米/秒 露點: 10°C 氣壓: 1014 毫巴
降雨機率: 20% 雲量: 54%
星期二
26°C / 9°C
日出: 04:57 日落: 19:10
濕度: 44% 風力: 4 米/秒 露點: 11°C 氣壓: 1013 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%