Cajón 天氣

28°C
  • 濕度: 54%
  • 風力: 6 米/秒
  • 雲量: 0%

未來24小時

28°C
29°C
29°C
27°C
24°C
21°C
18°C
15°C
13°C
12°C
11°C
11°C
10°C
10°C
10°C
10°C
9°C
11°C
14°C
17°C
20°C
23°C
26°C
28°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
30°C / 12°C
多雲
日出: 06:51 日落: 21:11
濕度: 33% 風力: 5 米/秒 露點: 12°C 氣壓: 1012 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 26%
星期日
29°C / 9°C
日出: 06:52 日落: 21:11
濕度: 21% 風力: 3 米/秒 露點: 4°C 氣壓: 1011 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期一
25°C / 7°C
日出: 06:54 日落: 21:10
濕度: 29% 風力: 4 米/秒 露點: 5°C 氣壓: 1013 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期二
24°C / 6°C
日出: 06:55 日落: 21:09
濕度: 25% 風力: 4 米/秒 露點: 3°C 氣壓: 1013 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期三
20°C / 5°C
陰,多雲
日出: 06:56 日落: 21:08
濕度: 39% 風力: 4 米/秒 露點: 6°C 氣壓: 1016 毫巴
降雨機率: 3% 雲量: 97%
星期四
23°C / 6°C
陰,多雲
日出: 06:57 日落: 21:08
濕度: 28% 風力: 3 米/秒 露點: 4°C 氣壓: 1011 毫巴
降雨機率: 3% 雲量: 91%
星期五
13°C / 11°C
中雨
日出: 06:58 日落: 21:07
濕度: 81% 風力: 5 米/秒 露點: 10°C 氣壓: 1008 毫巴
降雨機率: 93% 雲量: 100%
星期六
24°C / 8°C
小雨
日出: 07:00 日落: 21:06
濕度: 37% 風力: 1 米/秒 露點: 9°C 氣壓: 1012 毫巴
降雨機率: 59% 雲量: 30%