Puelo 天氣

11°C
  • 濕度: 82%
  • 風力: 2 米/秒
  • 雲量: 4%

未來24小時

11°C
11°C
11°C
11°C
13°C
17°C
22°C
25°C
28°C
30°C
31°C
32°C
33°C
33°C
32°C
31°C
27°C
23°C
21°C
21°C
20°C
19°C
19°C
18°C

未來7天

顯示所有細節
隱藏所有細節
今天
33°C / 11°C
多雲
日出: 06:46 日落: 21:16
濕度: 32% 風力: 2 米/秒 露點: 10°C 氣壓: 1015 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 59%
星期四
35°C / 17°C
日出: 06:47 日落: 21:15
濕度: 29% 風力: 3 米/秒 露點: 11°C 氣壓: 1012 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期五
31°C / 17°C
日出: 06:49 日落: 21:14
濕度: 31% 風力: 3 米/秒 露點: 9°C 氣壓: 1010 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期六
27°C / 12°C
日出: 06:50 日落: 21:13
濕度: 22% 風力: 3 米/秒 露點: 1°C 氣壓: 1011 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 0%
星期日
19°C / 12°C
中雨
日出: 06:51 日落: 21:12
濕度: 33% 風力: 3 米/秒 露點: 0°C 氣壓: 1015 毫巴
降雨機率: 99% 雲量: 63%
星期一
24°C / 6°C
多雲
日出: 06:53 日落: 21:11
濕度: 32% 風力: 3 米/秒 露點: 3°C 氣壓: 1015 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 42%
星期二
26°C / 10°C
多雲
日出: 06:54 日落: 21:10
濕度: 42% 風力: 3 米/秒 露點: 9°C 氣壓: 1010 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 37%
星期三
27°C / 12°C
多雲
日出: 06:55 日落: 21:09
濕度: 39% 風力: 3 米/秒 露點: 8°C 氣壓: 1011 毫巴
降雨機率: 0% 雲量: 29%