Barú 天气

31°C
  • 湿度: 75%
  • 风力: 7 米/秒
  • 云量: 2%

未来24小时

30°C
31°C
30°C
29°C
29°C
28°C
26°C
26°C
26°C
26°C
26°C
26°C
26°C
26°C
26°C
26°C
27°C
28°C
28°C
29°C
29°C
28°C
28°C
28°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
31°C / 26°C
日出: 06:25 日落: 18:02
湿度: 68% 风力: 8 米/秒 露点: 22°C 大气压: 1009 毫巴
降水概率: 7% 云量: 9%
星期六
29°C / 26°C
小雨
日出: 06:25 日落: 18:03
湿度: 73% 风力: 9 米/秒 露点: 23°C 大气压: 1010 毫巴
降水概率: 22% 云量: 41%
星期日
29°C / 26°C
小雨
日出: 06:25 日落: 18:03
湿度: 69% 风力: 10 米/秒 露点: 22°C 大气压: 1009 毫巴
降水概率: 40% 云量: 87%
星期一
29°C / 25°C
晴,少云
日出: 06:25 日落: 18:04
湿度: 68% 风力: 9 米/秒 露点: 21°C 大气压: 1007 毫巴
降水概率: 8% 云量: 15%
星期二
28°C / 25°C
多云
日出: 06:25 日落: 18:04
湿度: 72% 风力: 8 米/秒 露点: 22°C 大气压: 1008 毫巴
降水概率: 6% 云量: 38%
星期三
28°C / 25°C
阴,多云
日出: 06:25 日落: 18:04
湿度: 73% 风力: 8 米/秒 露点: 23°C 大气压: 1009 毫巴
降水概率: 12% 云量: 90%
星期四
28°C / 25°C
小雨
日出: 06:25 日落: 18:05
湿度: 70% 风力: 10 米/秒 露点: 22°C 大气压: 1010 毫巴
降水概率: 30% 云量: 28%
星期五
29°C / 25°C
日出: 06:25 日落: 18:05
湿度: 69% 风力: 7 米/秒 露点: 22°C 大气压: 1009 毫巴
降水概率: 6% 云量: 9%