Pai 天气

37°C
  • 湿度: 11%
  • 风力: 2 米/秒
  • 云量: 6%

未来24小时

37°C
34°C
28°C
24°C
22°C
21°C
20°C
20°C
20°C
19°C
19°C
18°C
17°C
17°C
17°C
23°C
29°C
33°C
36°C
36°C
37°C
37°C
36°C
35°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
37°C / 17°C
日出: 06:39 日落: 18:34
湿度: 10% 风力: 1 米/秒 露点: 0°C 大气压: 1014 毫巴
降水概率: 0% 云量: 5%
星期三
37°C / 17°C
晴,少云
日出: 06:38 日落: 18:34
湿度: 10% 风力: 1 米/秒 露点: 0°C 大气压: 1014 毫巴
降水概率: 0% 云量: 16%
星期四
37°C / 18°C
日出: 06:38 日落: 18:34
湿度: 11% 风力: 1 米/秒 露点: 2°C 大气压: 1014 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期五
39°C / 18°C
日出: 06:37 日落: 18:34
湿度: 11% 风力: 1 米/秒 露点: 4°C 大气压: 1013 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期六
39°C / 20°C
日出: 06:36 日落: 18:35
湿度: 12% 风力: 1 米/秒 露点: 5°C 大气压: 1011 毫巴
降水概率: 0% 云量: 1%
星期日
37°C / 20°C
日出: 06:35 日落: 18:35
湿度: 12% 风力: 2 米/秒 露点: 4°C 大气压: 1009 毫巴
降水概率: 0% 云量: 1%
星期一
36°C / 19°C
日出: 06:34 日落: 18:35
湿度: 13% 风力: 3 米/秒 露点: 4°C 大气压: 1008 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期二
37°C / 19°C
日出: 06:33 日落: 18:36
湿度: 15% 风力: 3 米/秒 露点: 6°C 大气压: 1009 毫巴
降水概率: 0% 云量: 2%