Khujuti Para 天气

24°C
  • 湿度: 30%
  • 风力: 2 米/秒
  • 云量: 0%

未来24小时

24°C
24°C
25°C
26°C
27°C
28°C
28°C
24°C
22°C
21°C
20°C
20°C
19°C
18°C
18°C
17°C
17°C
16°C
16°C
16°C
15°C
15°C
18°C
21°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
28°C / 15°C
日出: 06:05 日落: 16:51
湿度: 29% 风力: 3 米/秒 露点: 5°C 大气压: 1016 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期日
28°C / 15°C
日出: 06:05 日落: 16:51
湿度: 21% 风力: 4 米/秒 露点: 2°C 大气压: 1015 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期一
29°C / 16°C
日出: 06:06 日落: 16:51
湿度: 27% 风力: 4 米/秒 露点: 6°C 大气压: 1016 毫巴
降水概率: 0% 云量: 3%
星期二
28°C / 16°C
日出: 06:07 日落: 16:51
湿度: 27% 风力: 4 米/秒 露点: 7°C 大气压: 1013 毫巴
降水概率: 0% 云量: 5%
星期三
28°C / 15°C
多云
日出: 06:07 日落: 16:52
湿度: 23% 风力: 3 米/秒 露点: 4°C 大气压: 1012 毫巴
降水概率: 0% 云量: 36%
星期四
26°C / 15°C
阴,多云
日出: 06:08 日落: 16:52
湿度: 28% 风力: 4 米/秒 露点: 5°C 大气压: 1012 毫巴
降水概率: 0% 云量: 89%
星期五
29°C / 16°C
多云
日出: 06:09 日落: 16:52
湿度: 33% 风力: 4 米/秒 露点: 10°C 大气压: 1011 毫巴
降水概率: 0% 云量: 80%
星期六
29°C / 18°C
多云
日出: 06:09 日落: 16:52
湿度: 32% 风力: 4 米/秒 露点: 10°C 大气压: 1011 毫巴
降水概率: 0% 云量: 73%