Sundarban 天气

18°C
晴朗
  • 湿度: 96%
  • 风力: 2 米/秒
  • 云量: 9%

未来24小时:

局部多云开始于明天下午,将持续至明晚。

18°C
17°C
17°C
18°C
19°C
21°C
23°C
25°C
28°C
30°C
31°C
32°C
33°C
32°C
31°C
29°C
28°C
26°C
25°C
24°C
23°C
23°C
22°C
21°C

未来7天:

无降水持续一整周,且下周五升温到35°C。

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
33°C / 20°C
局部多云开始于下午,将持续至晚上。
日出: 05:39 日落: 17:50
湿度: 74% 风力: 1 米/秒 露点: 19°C 大气压: 1008 毫巴
降雨概率: 11% 能见度: - 云量: 14%
星期六
33°C / 18°C
晴朗将持续一整天。
日出: 05:38 日落: 17:50
湿度: 67% 风力: 1 米/秒 露点: 20°C 大气压: 1011 毫巴
降雨概率: 13% 能见度: - 云量: 2%
星期日
35°C / 19°C
晴朗将持续一整天。
日出: 05:37 日落: 17:51
湿度: 58% 风力: 1 米/秒 露点: 17°C 大气压: 1013 毫巴
降雨概率: 16% 能见度: - 云量: 0%
星期一
35°C / 19°C
晴朗将持续一整天。
日出: 05:35 日落: 17:51
湿度: 38% 风力: 3 米/秒 露点: 10°C 大气压: 1011 毫巴
能见度: - 云量: 0%
星期二
35°C / 17°C
晴朗将持续一整天。
日出: 05:34 日落: 17:52
湿度: 38% 风力: 2 米/秒 露点: 10°C 大气压: 1008 毫巴
能见度: - 云量: 0%
星期三
35°C / 17°C
晴朗将持续一整天。
日出: 05:33 日落: 17:52
湿度: 43% 风力: 0 米/秒 露点: 12°C 大气压: 1008 毫巴
降雨概率: 8% 能见度: - 云量: 0%
星期四
35°C / 17°C
局部多云开始于晚上。
日出: 05:32 日落: 17:52
湿度: 44% 风力: 1 米/秒 露点: 13°C 大气压: 1007 毫巴
降雨概率: 5% 能见度: - 云量: 10%
星期五
35°C / 18°C
晴朗将持续一整天。
日出: 05:31 日落: 17:53
湿度: 45% 风力: 1 米/秒 露点: 13°C 大气压: 1007 毫巴
降雨概率: 8% 能见度: - 云量: 8%