North Ras Al Khaimah 天气

32°C
灰尘
  • 湿度: 43%
  • 风力: 5 米/秒
  • 云量: 0%

未来24小时

33°C
32°C
33°C
35°C
36°C
38°C
38°C
37°C
36°C
32°C
31°C
30°C
29°C
30°C
31°C
31°C
30°C
30°C
30°C
29°C
30°C
33°C
35°C
37°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
38°C / 26°C
日出: 05:29 日落: 18:55
湿度: 38% 风力: 4 米/秒 露点: 17°C 大气压: 1005 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期四
40°C / 29°C
日出: 05:28 日落: 18:56
湿度: 25% 风力: 5 米/秒 露点: 12°C 大气压: 1003 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期五
42°C / 29°C
日出: 05:28 日落: 18:56
湿度: 16% 风力: 5 米/秒 露点: 8°C 大气压: 1002 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期六
39°C / 28°C
日出: 05:28 日落: 18:57
湿度: 24% 风力: 5 米/秒 露点: 12°C 大气压: 1001 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期日
42°C / 28°C
日出: 05:27 日落: 18:57
湿度: 18% 风力: 6 米/秒 露点: 9°C 大气压: 996 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期一
42°C / 27°C
日出: 05:27 日落: 18:58
湿度: 19% 风力: 4 米/秒 露点: 9°C 大气压: 998 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期二
41°C / 30°C
日出: 05:27 日落: 18:58
湿度: 30% 风力: 5 米/秒 露点: 16°C 大气压: 1001 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期三
39°C / 30°C
日出: 05:26 日落: 18:59
湿度: 30% 风力: 5 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1004 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%