Dolalghat 天气

25°C
毛毛雨
  • 湿度: 78%
  • 风力: 1 米/秒
  • 云量: 81%

未来24小时:

降雨开始于明晚。

25°C
24°C
24°C
24°C
23°C
23°C
23°C
23°C
22°C
22°C
22°C
22°C
22°C
24°C
26°C
28°C
30°C
31°C
31°C
30°C
29°C
28°C
28°C
27°C

未来7天:

小雨持续一整周,且周日温度剧增到32°C。

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
32°C / 22°C
小雨开始于下午。
日出: 05:35 日落: 18:40
湿度: 73% 风力: 0 米/秒 露点: 21°C 大气压: 1004 毫巴
降雨概率: 56% 能见度: 9 公里 云量: 79%
星期六
31°C / 22°C
降雨开始于下午,将持续至晚上。
日出: 05:35 日落: 18:39
湿度: 64% 风力: 0 米/秒 露点: 18°C 大气压: 1003 毫巴
降雨概率: 68% 能见度: 10 公里 云量: 90%
星期日
32°C / 21°C
小雨开始于晚上。
日出: 05:36 日落: 18:38
湿度: 59% 风力: 0 米/秒 露点: 17°C 大气压: 1002 毫巴
降雨概率: 56% 能见度: 12 公里 云量: 83%
星期一
29°C / 21°C
小雨开始于下午,将持续至晚上。
日出: 05:36 日落: 18:37
湿度: 65% 风力: 0 米/秒 露点: 17°C 大气压: 1005 毫巴
降雨概率: 74% 能见度: 12 公里 云量: 96%
星期二
28°C / 20°C
小雨持续至下午。
日出: 05:37 日落: 18:36
湿度: 69% 风力: 0 米/秒 露点: 18°C 大气压: 1004 毫巴
降雨概率: 79% 能见度: 11 公里 云量: 100%
星期三
29°C / 21°C
多云转阴将持续一整天。
日出: 05:37 日落: 18:35
湿度: 68% 风力: 0 米/秒 露点: 17°C 大气压: 1003 毫巴
降雨概率: 67% 能见度: 13 公里 云量: 96%
星期四
28°C / 20°C
小雨开始于下午,将持续至晚上。
日出: 05:38 日落: 18:34
湿度: 71% 风力: 0 米/秒 露点: 18°C 大气压: 1003 毫巴
降雨概率: 82% 能见度: 10 公里 云量: 98%
星期五
28°C / 20°C
降雨持续至当晚。
日出: 05:38 日落: 18:33
湿度: 71% 风力: 0 米/秒 露点: 18°C 大气压: 1004 毫巴
降雨概率: 89% 能见度: 9 公里 云量: 100%
to nowhere