Amarilla Golf 天气

21°C
局部多云
  • 湿度: 77%
  • 风力: 3 米/秒
  • 云量: 55%

未来24小时:

局部多云将持续一整天。

21°C
20°C
20°C
19°C
19°C
19°C
19°C
19°C
19°C
19°C
20°C
21°C
22°C
22°C
23°C
23°C
23°C
22°C
22°C
22°C
21°C
21°C
20°C
20°C

未来7天:

无降水持续一整周。

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
25°C / 19°C
多云转阴将持续一整天。
日出: 08:12 日落: 19:32
湿度: 71% 风力: 4 米/秒 露点: 17°C 大气压: 1015 毫巴
降雨概率: 20% 能见度: 16 公里 云量: 75%
星期四
23°C / 18°C
局部多云将持续一整天。
日出: 08:13 日落: 19:31
湿度: 70% 风力: 3 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1018 毫巴
降雨概率: 21% 能见度: 16 公里 云量: 39%
星期五
24°C / 19°C
晴朗将持续一整天。
日出: 08:13 日落: 19:31
湿度: 67% 风力: 5 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1023 毫巴
降雨概率: 6% 能见度: 16 公里 云量: 19%
星期六
24°C / 19°C
多云将持续一整天。
日出: 08:14 日落: 19:30
湿度: 68% 风力: 6 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1023 毫巴
能见度: 16 公里 云量: 58%
星期日
24°C / 19°C
多云将持续一整天。
日出: 07:14 日落: 18:29
湿度: 71% 风力: 7 米/秒 露点: 16°C 大气压: 1022 毫巴
降雨概率: 1% 能见度: 16 公里 云量: 72%
星期一
24°C / 20°C
晴朗将持续一整天。
日出: 07:15 日落: 18:28
湿度: 71% 风力: 7 米/秒 露点: 16°C 大气压: 1021 毫巴
降雨概率: 4% 能见度: 16 公里 云量: 19%
星期二
24°C / 19°C
局部多云将持续一整天。
日出: 07:16 日落: 18:27
湿度: 71% 风力: 5 米/秒 露点: 16°C 大气压: 1020 毫巴
降雨概率: 5% 能见度: 16 公里 云量: 22%
星期三
23°C / 19°C
局部多云将持续一整天。
日出: 07:17 日落: 18:26
湿度: 69% 风力: 5 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1019 毫巴
降雨概率: 6% 能见度: 16 公里 云量: 50%