Costa Calma 天气

31°C
  • 湿度: 81%
  • 风力: 9 米/秒
  • 云量: 4%

未来24小时

31°C
29°C
27°C
26°C
24°C
22°C
21°C
21°C
21°C
21°C
21°C
21°C
21°C
21°C
21°C
22°C
22°C
22°C
22°C
23°C
22°C
22°C
22°C
23°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
31°C / 20°C
日出: 07:15 日落: 20:51
湿度: 82% 风力: 9 米/秒 露点: 28°C 大气压: 1013 毫巴
降水概率: 0% 云量: 6%
星期五
22°C / 20°C
日出: 07:15 日落: 20:50
湿度: 82% 风力: 8 米/秒 露点: 19°C 大气压: 1013 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期六
22°C / 20°C
日出: 07:16 日落: 20:50
湿度: 87% 风力: 9 米/秒 露点: 20°C 大气压: 1015 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期日
21°C / 20°C
日出: 07:17 日落: 20:49
湿度: 90% 风力: 9 米/秒 露点: 19°C 大气压: 1016 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期一
22°C / 20°C
日出: 07:17 日落: 20:48
湿度: 84% 风力: 7 米/秒 露点: 19°C 大气压: 1016 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期二
21°C / 20°C
日出: 07:18 日落: 20:48
湿度: 84% 风力: 7 米/秒 露点: 18°C 大气压: 1015 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期三
22°C / 20°C
日出: 07:18 日落: 20:47
湿度: 82% 风力: 10 米/秒 露点: 19°C 大气压: 1015 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期四
22°C / 20°C
日出: 07:19 日落: 20:47
湿度: 86% 风力: 11 米/秒 露点: 20°C 大气压: 1015 毫巴
降水概率: 0% 云量: 9%