Pissouri 天气

34°C
  • 湿度: 41%
  • 风力: 3 米/秒
  • 云量: 0%

未来24小时

33°C
34°C
33°C
33°C
31°C
31°C
30°C
30°C
30°C
30°C
30°C
30°C
30°C
30°C
29°C
31°C
32°C
33°C
33°C
33°C
33°C
33°C
33°C
33°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
34°C / 28°C
日出: 05:35 日落: 20:03
湿度: 49% 风力: 5 米/秒 露点: 18°C 大气压: 1012 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期五
33°C / 29°C
日出: 05:35 日落: 20:03
湿度: 47% 风力: 5 米/秒 露点: 18°C 大气压: 1009 毫巴
降水概率: 0% 云量: 2%
星期六
35°C / 27°C
日出: 05:35 日落: 20:03
湿度: 40% 风力: 9 米/秒 露点: 16°C 大气压: 1005 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期日
30°C / 24°C
日出: 05:35 日落: 20:04
湿度: 54% 风力: 6 米/秒 露点: 17°C 大气压: 1007 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期一
29°C / 22°C
日出: 05:35 日落: 20:04
湿度: 58% 风力: 4 米/秒 露点: 18°C 大气压: 1009 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期二
31°C / 24°C
日出: 05:36 日落: 20:04
湿度: 59% 风力: 3 米/秒 露点: 19°C 大气压: 1009 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期三
32°C / 25°C
日出: 05:36 日落: 20:04
湿度: 47% 风力: 5 米/秒 露点: 17°C 大气压: 1006 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期四
31°C / 25°C
日出: 05:36 日落: 20:05
湿度: 55% 风力: 7 米/秒 露点: 19°C 大气压: 1005 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%