Plakias 天气

29°C
  • 湿度: 31%
  • 风力: 2 米/秒
  • 云量: 0%

未来24小时

29°C
29°C
30°C
29°C
28°C
27°C
27°C
27°C
27°C
27°C
27°C
26°C
26°C
26°C
27°C
29°C
31°C
31°C
32°C
32°C
32°C
33°C
33°C
32°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
32°C / 24°C
日出: 06:08 日落: 20:40
湿度: 27% 风力: 4 米/秒 露点: 10°C 大气压: 1007 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期一
33°C / 26°C
日出: 06:09 日落: 20:40
湿度: 35% 风力: 2 米/秒 露点: 12°C 大气压: 1009 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期二
33°C / 26°C
日出: 06:09 日落: 20:40
湿度: 37% 风力: 3 米/秒 露点: 13°C 大气压: 1010 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期三
33°C / 27°C
日出: 06:09 日落: 20:40
湿度: 35% 风力: 5 米/秒 露点: 13°C 大气压: 1010 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期四
34°C / 27°C
日出: 06:10 日落: 20:40
湿度: 34% 风力: 3 米/秒 露点: 13°C 大气压: 1009 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期五
33°C / 25°C
日出: 06:10 日落: 20:40
湿度: 39% 风力: 5 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1010 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期六
33°C / 26°C
日出: 06:10 日落: 20:40
湿度: 34% 风力: 7 米/秒 露点: 13°C 大气压: 1011 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期日
33°C / 26°C
日出: 06:11 日落: 20:40
湿度: 44% 风力: 3 米/秒 露点: 16°C 大气压: 1007 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%