Pappadatos 天气

25°C
  • 湿度: 62%
  • 风力: 1 米/秒
  • 云量: 1%

未来24小时

25°C
25°C
24°C
24°C
23°C
22°C
21°C
21°C
21°C
20°C
21°C
24°C
27°C
30°C
32°C
33°C
34°C
34°C
33°C
33°C
32°C
31°C
30°C
28°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
36°C / 23°C
小雨
日出: 06:11 日落: 21:03
湿度: 29% 风力: 3 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1006 毫巴
降水概率: 36% 云量: 0%
星期一
34°C / 20°C
日出: 06:11 日落: 21:03
湿度: 34% 风力: 3 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1009 毫巴
降水概率: 8% 云量: 1%
星期二
35°C / 19°C
日出: 06:11 日落: 21:03
湿度: 25% 风力: 5 米/秒 露点: 11°C 大气压: 1011 毫巴
降水概率: 11% 云量: 0%
星期三
36°C / 21°C
日出: 06:12 日落: 21:04
湿度: 22% 风力: 5 米/秒 露点: 11°C 大气压: 1010 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期四
33°C / 19°C
日出: 06:12 日落: 21:04
湿度: 28% 风力: 3 米/秒 露点: 11°C 大气压: 1009 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期五
36°C / 20°C
日出: 06:12 日落: 21:04
湿度: 29% 风力: 4 米/秒 露点: 13°C 大气压: 1011 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期六
35°C / 20°C
多云
日出: 06:13 日落: 21:04
湿度: 27% 风力: 3 米/秒 露点: 12°C 大气压: 1010 毫巴
降水概率: 0% 云量: 37%
星期日
32°C / 19°C
日出: 06:13 日落: 21:03
湿度: 34% 风力: 4 米/秒 露点: 14°C 大气压: 1007 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%