Chaniotis 天气

33°C
  • 湿度: 38%
  • 风力: 1 米/秒
  • 云量: 0%

未来24小时

32°C
32°C
31°C
30°C
29°C
29°C
28°C
28°C
28°C
28°C
28°C
28°C
29°C
30°C
31°C
31°C
32°C
33°C
33°C
33°C
33°C
33°C
33°C
32°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
33°C / 27°C
日出: 06:07 日落: 20:55
湿度: 41% 风力: 4 米/秒 露点: 18°C 大气压: 1012 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期六
33°C / 27°C
日出: 06:07 日落: 20:54
湿度: 41% 风力: 3 米/秒 露点: 18°C 大气压: 1011 毫巴
降水概率: 0% 云量: 1%
星期日
34°C / 27°C
日出: 06:08 日落: 20:54
湿度: 40% 风力: 4 米/秒 露点: 18°C 大气压: 1010 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期一
32°C / 26°C
日出: 06:09 日落: 20:53
湿度: 38% 风力: 5 米/秒 露点: 16°C 大气压: 1011 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期二
33°C / 28°C
日出: 06:10 日落: 20:52
湿度: 42% 风力: 5 米/秒 露点: 18°C 大气压: 1011 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期三
36°C / 28°C
日出: 06:11 日落: 20:52
湿度: 35% 风力: 3 米/秒 露点: 18°C 大气压: 1012 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期四
35°C / 29°C
日出: 06:11 日落: 20:51
湿度: 38% 风力: 3 米/秒 露点: 19°C 大气压: 1012 毫巴
降水概率: 0% 云量: 6%
星期五
35°C / 27°C
日出: 06:12 日落: 20:50
湿度: 44% 风力: 4 米/秒 露点: 21°C 大气压: 1010 毫巴
降水概率: 0% 云量: 9%