Bucharest 天气

29°C
  • 湿度: 54%
  • 风力: 3 米/秒
  • 云量: 0%

未来24小时

29°C
29°C
30°C
31°C
32°C
33°C
35°C
35°C
35°C
34°C
31°C
30°C
29°C
28°C
27°C
26°C
25°C
25°C
24°C
24°C
23°C
23°C
25°C
27°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
35°C / 23°C
日出: 06:23 日落: 20:15
湿度: 44% 风力: 4 米/秒 露点: 17°C 大气压: 1010 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期六
36°C / 23°C
日出: 06:24 日落: 20:14
湿度: 28% 风力: 5 米/秒 露点: 13°C 大气压: 1010 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期日
35°C / 23°C
日出: 06:25 日落: 20:12
湿度: 27% 风力: 5 米/秒 露点: 12°C 大气压: 1007 毫巴
降水概率: 4% 云量: 3%
星期一
33°C / 22°C
小雨
日出: 06:26 日落: 20:10
湿度: 38% 风力: 4 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1008 毫巴
降水概率: 42% 云量: 0%
星期二
35°C / 21°C
小雨
日出: 06:27 日落: 20:09
湿度: 38% 风力: 3 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1010 毫巴
降水概率: 86% 云量: 58%
星期三
35°C / 22°C
多云
日出: 06:28 日落: 20:07
湿度: 37% 风力: 5 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1013 毫巴
降水概率: 4% 云量: 76%
星期四
35°C / 23°C
阴,多云
日出: 06:30 日落: 20:05
湿度: 28% 风力: 6 米/秒 露点: 12°C 大气压: 1014 毫巴
降水概率: 20% 云量: 96%
星期五
36°C / 23°C
多云
日出: 06:31 日落: 20:04
湿度: 19% 风力: 6 米/秒 露点: 7°C 大气压: 1011 毫巴
降水概率: 0% 云量: 54%