Plitvička Jezera 天气

0°C
阴,多云
  • 湿度: 96%
  • 风力: 3 米/秒
  • 云量: 100%

未来24小时

0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
0°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
1°C / 0°C
小雪
日出: 07:12 日落: 16:19
湿度: 89% 风力: 3 米/秒 露点: -1°C 大气压: 1020 毫巴
降水概率: 35% 云量: 100%
星期三
1°C / 0°C
_
日出: 07:13 日落: 16:18
湿度: 99% 风力: 3 米/秒 露点: 0°C 大气压: 1020 毫巴
降水概率: 62% 云量: 100%
星期四
2°C / 1°C
_
日出: 07:15 日落: 16:18
湿度: 99% 风力: 3 米/秒 露点: 1°C 大气压: 1021 毫巴
降水概率: 69% 云量: 100%
星期五
1°C / 0°C
日出: 07:16 日落: 16:17
湿度: 98% 风力: 2 米/秒 露点: 0°C 大气压: 1023 毫巴
降水概率: 100% 云量: 100%
星期六
2°C / 1°C
中雨
日出: 07:17 日落: 16:17
湿度: 100% 风力: 1 米/秒 露点: 2°C 大气压: 1023 毫巴
降水概率: 80% 云量: 100%
星期日
5°C / 2°C
小雨
日出: 07:18 日落: 16:17
湿度: 99% 风力: 2 米/秒 露点: 3°C 大气压: 1020 毫巴
降水概率: 100% 云量: 100%
星期一
9°C / 5°C
多云
日出: 07:19 日落: 16:17
湿度: 96% 风力: 2 米/秒 露点: 7°C 大气压: 1024 毫巴
降水概率: 11% 云量: 83%
星期二
9°C / 4°C
阴,多云
日出: 07:20 日落: 16:16
湿度: 87% 风力: 1 米/秒 露点: 5°C 大气压: 1025 毫巴
降水概率: 0% 云量: 98%