Peroj 天气

22°C
  • 湿度: 37%
  • 风力: 2 米/秒
  • 云量: 0%

未来24小时

21°C
22°C
21°C
21°C
19°C
17°C
15°C
15°C
14°C
14°C
14°C
14°C
14°C
14°C
14°C
13°C
14°C
16°C
17°C
18°C
18°C
18°C
19°C
19°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
22°C / 12°C
日出: 05:43 日落: 20:19
湿度: 45% 风力: 3 米/秒 露点: 7°C 大气压: 1020 毫巴
降水概率: 0% 云量: 4%
星期一
19°C / 13°C
日出: 05:41 日落: 20:20
湿度: 62% 风力: 6 米/秒 露点: 11°C 大气压: 1017 毫巴
降水概率: 0% 云量: 2%
星期二
19°C / 14°C
中雨
日出: 05:40 日落: 20:21
湿度: 76% 风力: 5 米/秒 露点: 14°C 大气压: 1012 毫巴
降水概率: 99% 云量: 29%
星期三
15°C / 14°C
大雨
日出: 05:39 日落: 20:23
湿度: 87% 风力: 9 米/秒 露点: 12°C 大气压: 1006 毫巴
降水概率: 100% 云量: 100%
星期四
14°C / 13°C
中雨
日出: 05:38 日落: 20:24
湿度: 87% 风力: 4 米/秒 露点: 12°C 大气压: 1007 毫巴
降水概率: 100% 云量: 100%
星期五
17°C / 14°C
小雨
日出: 05:37 日落: 20:25
湿度: 65% 风力: 6 米/秒 露点: 10°C 大气压: 1013 毫巴
降水概率: 78% 云量: 94%
星期六
18°C / 15°C
小雨
日出: 05:35 日落: 20:26
湿度: 74% 风力: 5 米/秒 露点: 13°C 大气压: 1017 毫巴
降水概率: 89% 云量: 99%
星期日
23°C / 15°C
多云
日出: 05:34 日落: 20:27
湿度: 58% 风力: 7 米/秒 露点: 14°C 大气压: 1012 毫巴
降水概率: 66% 云量: 57%