Foresto 天气

3°C
  • 湿度: 74%
  • 风力: 0 米/秒
  • 云量: 7%

未来24小时

3°C
3°C
3°C
2°C
2°C
2°C
2°C
2°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
2°C
5°C
7°C
8°C
8°C
8°C
7°C
5°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
10°C / 2°C
日出: 07:56 日落: 16:49
湿度: 51% 风力: 4 米/秒 露点: -5°C 大气压: 1011 毫巴
降水概率: 0% 云量: 4%
星期四
8°C / 1°C
小雪
日出: 07:57 日落: 16:49
湿度: 52% 风力: 3 米/秒 露点: -7°C 大气压: 1009 毫巴
降水概率: 41% 云量: 1%
星期五
8°C / 2°C
_
日出: 07:58 日落: 16:49
湿度: 93% 风力: 3 米/秒 露点: -1°C 大气压: 1001 毫巴
降水概率: 100% 云量: 100%
星期六
8°C / 3°C
多云
日出: 07:59 日落: 16:49
湿度: 85% 风力: 3 米/秒 露点: -1°C 大气压: 1002 毫巴
降水概率: 26% 云量: 84%
星期日
5°C / -7°C
阴,多云
日出: 08:00 日落: 16:49
湿度: 65% 风力: 6 米/秒 露点: -10°C 大气压: 999 毫巴
降水概率: 30% 云量: 99%
星期一
2°C / -8°C
日出: 08:01 日落: 16:49
湿度: 53% 风力: 6 米/秒 露点: -14°C 大气压: 1006 毫巴
降水概率: 2% 云量: 0%
星期二
4°C / -6°C
日出: 08:01 日落: 16:49
湿度: 50% 风力: 5 米/秒 露点: -12°C 大气压: 1009 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期三
6°C / -3°C
多云
日出: 08:02 日落: 16:49
湿度: 57% 风力: 3 米/秒 露点: -8°C 大气压: 1009 毫巴
降水概率: 4% 云量: 72%