Rastoaca 天气

26°C
  • 湿度: 53%
  • 风力: 1 米/秒
  • 云量: 0%

未来24小时

25°C
26°C
26°C
27°C
30°C
33°C
36°C
37°C
37°C
36°C
37°C
37°C
34°C
30°C
27°C
24°C
22°C
22°C
22°C
22°C
21°C
22°C
21°C
21°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
37°C / 22°C
小雨
日出: 05:49 日落: 20:44
湿度: 28% 风力: 5 米/秒 露点: 14°C 大气压: 1014 毫巴
降水概率: 86% 云量: 9%
星期四
39°C / 21°C
小雨
日出: 05:50 日落: 20:43
湿度: 23% 风力: 9 米/秒 露点: 13°C 大气压: 1011 毫巴
降水概率: 77% 云量: 4%
星期五
35°C / 22°C
日出: 05:51 日落: 20:42
湿度: 32% 风力: 6 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1011 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期六
35°C / 22°C
小雨
日出: 05:52 日落: 20:41
湿度: 29% 风力: 7 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1008 毫巴
降水概率: 94% 云量: 16%
星期日
36°C / 22°C
小雨
日出: 05:54 日落: 20:39
湿度: 37% 风力: 4 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1010 毫巴
降水概率: 29% 云量: 0%
星期一
36°C / 21°C
小雨
日出: 05:55 日落: 20:38
湿度: 37% 风力: 8 米/秒 露点: 16°C 大气压: 1008 毫巴
降水概率: 64% 云量: 4%
星期二
31°C / 19°C
小雨
日出: 05:56 日落: 20:37
湿度: 39% 风力: 7 米/秒 露点: 13°C 大气压: 1016 毫巴
降水概率: 38% 云量: 1%
星期三
34°C / 19°C
小雨
日出: 05:57 日落: 20:36
湿度: 41% 风力: 5 米/秒 露点: 16°C 大气压: 1015 毫巴
降水概率: 33% 云量: 75%