Palanzo 天气

25°C
多云
  • 湿度: 48%
  • 风力: 1 米/秒
  • 云量: 73%

未来24小时:

局部多云将持续一整天。

25°C
25°C
24°C
23°C
21°C
20°C
19°C
18°C
17°C
17°C
16°C
16°C
16°C
17°C
18°C
20°C
22°C
24°C
25°C
26°C
27°C
27°C
26°C
26°C

未来7天:

降雨持续至周三,下周四。

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
27°C / 16°C
多云将持续一整天。
日出: 05:50 日落: 21:11
湿度: 58% 风力: 1 米/秒 露点: 12°C 大气压: 1015 毫巴
降雨概率: 14% 能见度: 16 公里 云量: 56%
星期五
27°C / 15°C
局部多云将持续一整天。
日出: 05:51 日落: 21:10
湿度: 59% 风力: 2 米/秒 露点: 13°C 大气压: 1013 毫巴
降雨概率: 25% 能见度: 16 公里 云量: 42%
星期六
26°C / 16°C
局部多云将持续一整天。
日出: 05:52 日落: 21:09
湿度: 63% 风力: 1 米/秒 露点: 12°C 大气压: 1015 毫巴
降雨概率: 12% 能见度: 16 公里 云量: 40%
星期日
28°C / 17°C
晴朗将持续一整天。
日出: 05:53 日落: 21:08
湿度: 60% 风力: 1 米/秒 露点: 13°C 大气压: 1015 毫巴
降雨概率: 2% 能见度: 16 公里 云量: 17%
星期一
29°C / 17°C
晴朗将持续一整天。
日出: 05:55 日落: 21:07
湿度: 65% 风力: 1 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1015 毫巴
降雨概率: 3% 能见度: 16 公里 云量: 19%
星期二
29°C / 18°C
晴朗将持续一整天。
日出: 05:56 日落: 21:06
湿度: 72% 风力: 1 米/秒 露点: 17°C 大气压: 1017 毫巴
降雨概率: 19% 能见度: 16 公里 云量: 17%
星期三
27°C / 16°C
降雨将持续一整天。
日出: 05:57 日落: 21:05
湿度: 82% 风力: 1 米/秒 露点: 19°C 大气压: 1016 毫巴
降雨概率: 95% 能见度: 14 公里 云量: 84%
星期四
26°C / 16°C
降雨持续至当晚。
日出: 05:58 日落: 21:04
湿度: 80% 风力: 1 米/秒 露点: 16°C 大气压: 1016 毫巴
降雨概率: 85% 能见度: 16 公里 云量: 35%