Teanaway 天气

17°C
  • 湿度: 54%
  • 风力: 3 米/秒
  • 云量: 0%

未来24小时

17°C
17°C
18°C
22°C
26°C
31°C
33°C
34°C
35°C
36°C
37°C
37°C
37°C
36°C
35°C
30°C
25°C
23°C
22°C
22°C
22°C
22°C
22°C
22°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
37°C / 16°C
日出: 05:28 日落: 20:50
湿度: 11% 风力: 3 米/秒 露点: 2°C 大气压: 1017 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期日
39°C / 17°C
阴,多云
日出: 05:29 日落: 20:49
湿度: 9% 风力: 5 米/秒 露点: 0°C 大气压: 1011 毫巴
降水概率: 0% 云量: 93%
星期一
31°C / 14°C
小雨
日出: 05:30 日落: 20:48
湿度: 28% 风力: 6 米/秒 露点: 10°C 大气压: 1011 毫巴
降水概率: 46% 云量: 0%
星期二
29°C / 9°C
日出: 05:32 日落: 20:47
湿度: 18% 风力: 5 米/秒 露点: 2°C 大气压: 1015 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期三
32°C / 12°C
日出: 05:33 日落: 20:46
湿度: 20% 风力: 5 米/秒 露点: 6°C 大气压: 1012 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期四
20°C / 9°C
日出: 05:34 日落: 20:45
湿度: 36% 风力: 9 米/秒 露点: 5°C 大气压: 1017 毫巴
降水概率: 0% 云量: 1%
星期五
26°C / 7°C
日出: 05:35 日落: 20:44
湿度: 19% 风力: 4 米/秒 露点: 1°C 大气压: 1011 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期六
30°C / 10°C
多云
日出: 05:36 日落: 20:42
湿度: 15% 风力: 5 米/秒 露点: 0°C 大气压: 1006 毫巴
降水概率: 0% 云量: 44%