Prague 5 天气

26°C
  • 湿度: 43%
  • 风力: 2 米/秒
  • 云量: 0%

未来24小时

25°C
26°C
25°C
23°C
21°C
19°C
16°C
16°C
15°C
15°C
15°C
14°C
15°C
16°C
18°C
19°C
21°C
22°C
24°C
25°C
25°C
26°C
26°C
26°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
26°C / 13°C
小雨
日出: 04:52 日落: 21:13
湿度: 48% 风力: 3 米/秒 露点: 13°C 大气压: 1018 毫巴
降水概率: 47% 云量: 100%
星期三
26°C / 14°C
小雨
日出: 04:52 日落: 21:14
湿度: 58% 风力: 3 米/秒 露点: 16°C 大气压: 1017 毫巴
降水概率: 46% 云量: 97%
星期四
28°C / 15°C
日出: 04:52 日落: 21:14
湿度: 43% 风力: 5 米/秒 露点: 14°C 大气压: 1016 毫巴
降水概率: 0% 云量: 6%
星期五
28°C / 16°C
多云
日出: 04:52 日落: 21:14
湿度: 47% 风力: 6 米/秒 露点: 16°C 大气压: 1015 毫巴
降水概率: 0% 云量: 35%
星期六
31°C / 16°C
多云
日出: 04:52 日落: 21:15
湿度: 46% 风力: 2 米/秒 露点: 17°C 大气压: 1016 毫巴
降水概率: 2% 云量: 54%
星期日
31°C / 19°C
多云
日出: 04:52 日落: 21:15
湿度: 43% 风力: 5 米/秒 露点: 17°C 大气压: 1012 毫巴
降水概率: 13% 云量: 62%
星期一
31°C / 19°C
中雨
日出: 04:52 日落: 21:15
湿度: 47% 风力: 7 米/秒 露点: 18°C 大气压: 1007 毫巴
降水概率: 98% 云量: 26%
星期二
25°C / 18°C
小雨
日出: 04:53 日落: 21:15
湿度: 58% 风力: 3 米/秒 露点: 16°C 大气压: 1011 毫巴
降水概率: 76% 云量: 87%