SW2 天气

6°C
薄雾
  • 湿度: 96%
  • 风力: 2 米/秒
  • 云量: 100%

未来24小时

6°C
6°C
6°C
6°C
6°C
7°C
7°C
8°C
9°C
9°C
8°C
7°C
7°C
7°C
6°C
6°C
6°C
6°C
6°C
6°C
5°C
5°C
5°C
5°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
9°C / 6°C
日出: 07:40 日落: 15:57
湿度: 82% 风力: 2 米/秒 露点: 5°C 大气压: 1020 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期三
9°C / 5°C
多云
日出: 07:42 日落: 15:56
湿度: 86% 风力: 2 米/秒 露点: 5°C 大气压: 1024 毫巴
降水概率: 0% 云量: 39%
星期四
8°C / 5°C
晴,少云
日出: 07:43 日落: 15:55
湿度: 80% 风力: 2 米/秒 露点: 4°C 大气压: 1029 毫巴
降水概率: 1% 云量: 15%
星期五
7°C / 4°C
阴,多云
日出: 07:44 日落: 15:55
湿度: 73% 风力: 4 米/秒 露点: 2°C 大气压: 1025 毫巴
降水概率: 12% 云量: 90%
星期六
6°C / 5°C
小雨
日出: 07:46 日落: 15:54
湿度: 86% 风力: 5 米/秒 露点: 3°C 大气压: 1022 毫巴
降水概率: 38% 云量: 100%
星期日
6°C / 5°C
小雨
日出: 07:47 日落: 15:54
湿度: 81% 风力: 3 米/秒 露点: 3°C 大气压: 1019 毫巴
降水概率: 20% 云量: 100%
星期一
6°C / 5°C
阴,多云
日出: 07:48 日落: 15:53
湿度: 73% 风力: 3 米/秒 露点: 2°C 大气压: 1021 毫巴
降水概率: 0% 云量: 100%
星期二
6°C / 6°C
阴,多云
日出: 07:50 日落: 15:53
湿度: 73% 风力: 4 米/秒 露点: 2°C 大气压: 1023 毫巴
降水概率: 0% 云量: 100%