Lauwersoog 天气

2°C
多云转阴
  • 湿度: 99%
  • 风力: 4 米/秒
  • 云量: 100%

未来24小时:

多云将持续一整天。

2°C
2°C
2°C
3°C
3°C
3°C
4°C
4°C
5°C
5°C
5°C
6°C
6°C
6°C
5°C
5°C
5°C
4°C
4°C
3°C
3°C
3°C
3°C
3°C

未来7天:

小雨持续一整周,且周日升温到9°C。

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
6°C / 3°C
有雾持续至早上。
日出: 08:47 日落: 16:17
湿度: 97% 风力: 4 米/秒 露点: 3°C 大气压: 1016 毫巴
降雨概率: 53% 能见度: 12 公里 云量: 94%
星期二
5°C / 3°C
多云将持续一整天。
日出: 08:48 日落: 16:18
湿度: 96% 风力: 7 米/秒 露点: 3°C 大气压: 1019 毫巴
降雨概率: 21% 能见度: 16 公里 云量: 86%
星期三
8°C / 4°C
多云将持续一整天。
日出: 08:48 日落: 16:18
湿度: 93% 风力: 7 米/秒 露点: 4°C 大气压: 1009 毫巴
降雨概率: 53% 能见度: 16 公里 云量: 74%
星期四
6°C / 4°C
有雾持续至当晚。
日出: 08:49 日落: 16:18
湿度: 97% 风力: 6 米/秒 露点: 5°C 大气压: 1010 毫巴
降雨概率: 53% 能见度: 16 公里 云量: 71%
星期五
6°C / 6°C
小雨持续至晚上。
日出: 08:49 日落: 16:19
湿度: 98% 风力: 5 米/秒 露点: 5°C 大气压: 1007 毫巴
降雨概率: 87% 能见度: 16 公里 云量: 97%
星期六
7°C / 6°C
多云将持续一整天。
日出: 08:50 日落: 16:19
湿度: 94% 风力: 6 米/秒 露点: 6°C 大气压: 1011 毫巴
降雨概率: 76% 能见度: 16 公里 云量: 80%
星期日
9°C / 7°C
降雨开始于下午,将持续至晚上,有风开始于晚上。
日出: 08:50 日落: 16:20
湿度: 92% 风力: 6 米/秒 露点: 6°C 大气压: 1017 毫巴
降雨概率: 92% 能见度: 16 公里 云量: 89%
星期一
7°C / 6°C
有雾持续至早上。
日出: 08:51 日落: 16:20
湿度: 86% 风力: 7 米/秒 露点: 5°C 大气压: 1013 毫巴
降雨概率: 91% 能见度: 16 公里 云量: 67%