YO22 4TN 天气

6°C
毛毛雨,有风
  • 湿度: 80%
  • 风力: 11 米/秒
  • 云量: 75%

未来24小时:

有风将持续至明晚,小雨开始于明天上午。

6°C
6°C
6°C
7°C
7°C
7°C
7°C
7°C
7°C
8°C
8°C
8°C
8°C
7°C
7°C
7°C
7°C
7°C
7°C
6°C
6°C
6°C
6°C
6°C

未来7天:

小雨持续至今天,明天,且周日温度剧增到8°C。

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
8°C / 5°C
有风将持续至晚上,小雨直到晚上,将于当晚再次出现。
日出: 07:42 日落: 15:55
湿度: 82% 风力: 12 米/秒 露点: 4°C 大气压: 1018 毫巴
降雨概率: 91% 能见度: 9 公里 云量: 94%
星期三
7°C / 5°C
有风,有雾持续至早上。
日出: 07:44 日落: 15:54
湿度: 85% 风力: 8 米/秒 露点: 4°C 大气压: 1015 毫巴
降雨概率: 91% 能见度: 12 公里 云量: 82%
星期四
8°C / 6°C
有雾开始于晚上。
日出: 07:46 日落: 15:53
湿度: 87% 风力: 5 米/秒 露点: 4°C 大气压: 1021 毫巴
降雨概率: 62% 能见度: 14 公里 云量: 85%
星期五
8°C / 7°C
多云将持续一整天。
日出: 07:48 日落: 15:51
湿度: 87% 风力: 4 米/秒 露点: 5°C 大气压: 1019 毫巴
降雨概率: 62% 能见度: 16 公里 云量: 62%
星期六
8°C / 6°C
多云将持续一整天。
日出: 07:50 日落: 15:50
湿度: 82% 风力: 5 米/秒 露点: 4°C 大气压: 1017 毫巴
降雨概率: 17% 能见度: 16 公里 云量: 71%
星期日
8°C / 5°C
多云将持续一整天。
日出: 07:51 日落: 15:49
湿度: 78% 风力: 4 米/秒 露点: 3°C 大气压: 1016 毫巴
降雨概率: 19% 能见度: 16 公里 云量: 81%
星期一
7°C / 3°C
多云将持续一整天。
日出: 07:53 日落: 15:48
湿度: 76% 风力: 3 米/秒 露点: 1°C 大气压: 1015 毫巴
降雨概率: 35% 能见度: 16 公里 云量: 71%
星期二
7°C / 6°C
多云将持续一整天。
日出: 07:55 日落: 15:47
湿度: 74% 风力: 4 米/秒 露点: 0°C 大气压: 1017 毫巴
降雨概率: 15% 能见度: 16 公里 云量: 52%