Nova Mamoré 天气

33°C
  • 湿度: 22%
  • 风力: 1 米/秒
  • 云量: 0%

未来24小时

33°C
34°C
33°C
29°C
26°C
25°C
24°C
23°C
22°C
22°C
21°C
20°C
20°C
19°C
19°C
18°C
18°C
22°C
26°C
30°C
33°C
36°C
37°C
37°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
34°C / 17°C
日出: 06:39 日落: 18:14
湿度: 24% 风力: 2 米/秒 露点: 11°C 大气压: 1014 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期五
37°C / 18°C
日出: 06:39 日落: 18:15
湿度: 24% 风力: 1 米/秒 露点: 13°C 大气压: 1016 毫巴
降水概率: 0% 云量: 1%
星期六
37°C / 20°C
日出: 06:39 日落: 18:15
湿度: 19% 风力: 2 米/秒 露点: 10°C 大气压: 1016 毫巴
降水概率: 0% 云量: 10%
星期日
39°C / 20°C
多云
日出: 06:39 日落: 18:15
湿度: 19% 风力: 1 米/秒 露点: 11°C 大气压: 1012 毫巴
降水概率: 0% 云量: 36%
星期一
39°C / 21°C
日出: 06:39 日落: 18:15
湿度: 26% 风力: 2 米/秒 露点: 16°C 大气压: 1014 毫巴
降水概率: 0% 云量: 8%
星期二
40°C / 23°C
日出: 06:39 日落: 18:15
湿度: 26% 风力: 2 米/秒 露点: 17°C 大气压: 1015 毫巴
降水概率: 0% 云量: 4%
星期三
39°C / 22°C
日出: 06:39 日落: 18:16
湿度: 34% 风力: 2 米/秒 露点: 20°C 大气压: 1015 毫巴
降水概率: 0% 云量: 5%
星期四
38°C / 24°C
小雨
日出: 06:39 日落: 18:16
湿度: 35% 风力: 3 米/秒 露点: 20°C 大气压: 1015 毫巴
降水概率: 34% 云量: 26%