Grand Baie 天气

27°C
晴朗
  • 湿度: 60%
  • 风力: 3 米/秒
  • 云量: 4%

未来24小时:

晴朗将持续一整天。

27°C
27°C
27°C
27°C
26°C
26°C
25°C
24°C
24°C
23°C
22°C
22°C
21°C
22°C
22°C
22°C
23°C
23°C
23°C
24°C
25°C
26°C
26°C
27°C

未来7天:

小雨持续至明天,且下周一温度下降到26°C。

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
27°C / 21°C
局部多云持续至早上。
日出: 06:37 日落: 17:39
湿度: 74% 风力: 3 米/秒 露点: 19°C 大气压: 1018 毫巴
降雨概率: 6% 能见度: - 云量: 20%
星期二
27°C / 21°C
局部多云开始于晚上。
日出: 06:37 日落: 17:39
湿度: 77% 风力: 3 米/秒 露点: 19°C 大气压: 1017 毫巴
降雨概率: 30% 能见度: - 云量: 14%
星期三
26°C / 20°C
局部多云持续至下午。
日出: 06:38 日落: 17:39
湿度: 71% 风力: 4 米/秒 露点: 17°C 大气压: 1017 毫巴
降雨概率: 10% 能见度: - 云量: 9%
星期四
26°C / 19°C
晴朗将持续一整天。
日出: 06:38 日落: 17:39
湿度: 63% 风力: 3 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1017 毫巴
降雨概率: 6% 能见度: - 云量: 5%
星期五
26°C / 20°C
晴朗将持续一整天。
日出: 06:39 日落: 17:38
湿度: 67% 风力: 4 米/秒 露点: 16°C 大气压: 1016 毫巴
能见度: - 云量: 5%
星期六
26°C / 20°C
微风开始于晚上。
日出: 06:39 日落: 17:38
湿度: 73% 风力: 6 米/秒 露点: 18°C 大气压: 1017 毫巴
降雨概率: 28% 能见度: - 云量: 11%
星期日
26°C / 20°C
微风开始于晚上。
日出: 06:39 日落: 17:38
湿度: 72% 风力: 7 米/秒 露点: 17°C 大气压: 1017 毫巴
降雨概率: 9% 能见度: - 云量: 1%
星期一
26°C / 20°C
微风持续至早上。
日出: 06:40 日落: 17:38
湿度: 72% 风力: 7 米/秒 露点: 17°C 大气压: 1017 毫巴
降雨概率: 26% 能见度: - 云量: 3%