Garín 天气

31°C
  • 湿度: 48%
  • 风力: 3 米/秒
  • 云量: 0%

未来24小时

31°C
33°C
34°C
36°C
38°C
39°C
37°C
34°C
31°C
29°C
28°C
27°C
27°C
28°C
27°C
26°C
26°C
25°C
24°C
24°C
25°C
28°C
31°C
33°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
39°C / 21°C
日出: 05:35 日落: 19:57
湿度: 41% 风力: 4 米/秒 露点: 18°C 大气压: 1011 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期四
40°C / 24°C
小雨
日出: 05:35 日落: 19:58
湿度: 19% 风力: 4 米/秒 露点: 9°C 大气压: 1004 毫巴
降水概率: 23% 云量: 0%
星期五
36°C / 23°C
小雨
日出: 05:35 日落: 19:59
湿度: 51% 风力: 5 米/秒 露点: 16°C 大气压: 1003 毫巴
降水概率: 82% 云量: 100%
星期六
32°C / 21°C
晴,少云
日出: 05:35 日落: 19:59
湿度: 39% 风力: 5 米/秒 露点: 15°C 大气压: 1010 毫巴
降水概率: 66% 云量: 12%
星期日
41°C / 22°C
中雨
日出: 05:36 日落: 20:00
湿度: 29% 风力: 6 米/秒 露点: 17°C 大气压: 1003 毫巴
降水概率: 99% 云量: 0%
星期一
28°C / 21°C
小雨
日出: 05:36 日落: 20:01
湿度: 54% 风力: 5 米/秒 露点: 18°C 大气压: 999 毫巴
降水概率: 46% 云量: 100%
星期二
32°C / 15°C
小雨
日出: 05:36 日落: 20:02
湿度: 16% 风力: 4 米/秒 露点: 1°C 大气压: 1005 毫巴
降水概率: 51% 云量: 0%
星期三
39°C / 19°C
日出: 05:36 日落: 20:02
湿度: 13% 风力: 5 米/秒 露点: 3°C 大气压: 1005 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%