Mangerton 天气

7°C
  • 湿度: 70%
  • 风力: 3 米/秒
  • 云量: 6%

未来24小时

7°C
8°C
8°C
9°C
10°C
10°C
11°C
13°C
15°C
17°C
18°C
19°C
18°C
18°C
17°C
16°C
14°C
14°C
13°C
12°C
12°C
12°C
12°C
11°C

未来7天

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
19°C / 7°C
日出: 07:03 日落: 16:54
湿度: 50% 风力: 4 米/秒 露点: 6°C 大气压: 1019 毫巴
降水概率: 2% 云量: 6%
星期四
18°C / 10°C
日出: 07:03 日落: 16:55
湿度: 45% 风力: 5 米/秒 露点: 4°C 大气压: 1021 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期五
16°C / 9°C
日出: 07:03 日落: 16:55
湿度: 51% 风力: 3 米/秒 露点: 4°C 大气压: 1026 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期六
18°C / 8°C
日出: 07:03 日落: 16:55
湿度: 55% 风力: 3 米/秒 露点: 4°C 大气压: 1022 毫巴
降水概率: 0% 云量: 0%
星期日
18°C / 12°C
小雨
日出: 07:03 日落: 16:56
湿度: 71% 风力: 4 米/秒 露点: 13°C 大气压: 1011 毫巴
降水概率: 75% 云量: 64%
星期一
16°C / 9°C
晴,少云
日出: 07:03 日落: 16:56
湿度: 45% 风力: 6 米/秒 露点: 4°C 大气压: 1012 毫巴
降水概率: 0% 云量: 20%
星期二
15°C / 9°C
大雨
日出: 07:03 日落: 16:57
湿度: 50% 风力: 11 米/秒 露点: 5°C 大气压: 1018 毫巴
降水概率: 100% 云量: 7%
星期三
13°C / 12°C
小雨
日出: 07:03 日落: 16:57
湿度: 74% 风力: 9 米/秒 露点: 8°C 大气压: 1030 毫巴
降水概率: 80% 云量: 96%