Kyneton South 天气

19°C
毛毛雨
  • 湿度: 74%
  • 风力: 1 米/秒
  • 云量: 100%

未来24小时:

小雨将持续至今天下午。

19°C
19°C
18°C
18°C
19°C
21°C
22°C
21°C
21°C
20°C
19°C
18°C
18°C
17°C
17°C
17°C
18°C
18°C
18°C
17°C
16°C
15°C
15°C
16°C

未来7天:

小雨持续至今天直至周一,且周一温度骤降到16°C。

显示所有细节
隐藏所有细节
今天
22°C / 15°C
小雨将持续至下午。
日出: 07:29 日落: 19:29
湿度: 69% 风力: 2 米/秒 露点: 13°C 大气压: 1013 毫巴
降雨概率: 28% 能见度: - 云量: 90%
星期日
21°C / 8°C
微风持续至晚上,小雨持续至当晚。
日出: 07:30 日落: 19:28
湿度: 60% 风力: 4 米/秒 露点: 9°C 大气压: 1004 毫巴
降雨概率: 15% 能见度: - 云量: 75%
星期一
16°C / 7°C
局部多云将持续一整天。
日出: 07:31 日落: 19:26
湿度: 67% 风力: 4 米/秒 露点: 6°C 大气压: 1009 毫巴
降雨概率: 35% 能见度: - 云量: 60%
星期二
20°C / 11°C
多云将持续一整天。
日出: 07:32 日落: 19:25
湿度: 59% 风力: 2 米/秒 露点: 5°C 大气压: 1013 毫巴
能见度: - 云量: 67%
星期三
22°C / 9°C
局部多云持续至早上。
日出: 07:33 日落: 19:23
湿度: 67% 风力: 2 米/秒 露点: 9°C 大气压: 1011 毫巴
降雨概率: 17% 能见度: - 云量: 30%
星期四
25°C / 10°C
局部多云持续至早上。
日出: 07:34 日落: 19:22
湿度: 60% 风力: 1 米/秒 露点: 8°C 大气压: 1012 毫巴
降雨概率: 4% 能见度: - 云量: 9%
星期五
20°C / 8°C
晴朗将持续一整天。
日出: 07:34 日落: 19:20
湿度: 69% 风力: 3 米/秒 露点: 9°C 大气压: 1015 毫巴
降雨概率: 2% 能见度: - 云量: 0%
星期六
20°C / 6°C
晴朗将持续一整天。
日出: 07:35 日落: 19:19
湿度: 67% 风力: 2 米/秒 露点: 7°C 大气压: 1019 毫巴
降雨概率: 2% 能见度: - 云量: 3%